مجازات رابطه نامشروع با زن شوهردار چیست؟ این جرم از نظر اسلام زنا محسوب می شود. اگر این جرم در دادگاه ثابت شود می تواند در مواردی مجازات حد داشته باشد. به خصوص اگر این رابطه مرتبط به مرد متاهل با زن شوهردار باشد. البته زنا انواع مختلفی دارد و مجازات آن نیز متفاوت است. از آنجایی که رابطه نامشروع و زنا جرمی است که در عفت عمومی تاثیرگذار است، تاثیر گسترده ای در جامعه اسلامی دارد و اثبات آن نیز دشوار است که در ادامه به آن می پردازیم و از منظر حقوقی بیشتر بررسی می کنیم.

قرآن کریم در آیه ۱۳ سوره اسراء در اینباره به مسلمانان گوشزد می کند:  “هرگز به زنا نزدیک نشوید که کاری بسیار زشت و ناپسند است.”

انواع زنا و مجازات آن

در قوانین تعریف زنا اینگونه آمده است: جماع مرد با زنی که ذاتا بر او حرام است.

در زنا اگر رابطه مرد مجرد با زن مجرد برقرار شود؛ حکم قضایی اینگونه زنا در صورت اثبات نزد قاضی در دفعات اول تا سوم ۱۰۰ ضربه شلاق و در مرتبه چهارم برای هر دو طرف اعدام است.

در زنای مرد زن دار که محصن نامیده می شود با زن شوهر دار که محصنه نامیده می شود، در صورت اثبات در دادگاه حکم آن سنگسار یا اعدام است.

در زنای مرد مجرد با زن شوهر دار یا محصنه مرد ۱۰۰ ضربه شلاق می خورد و زن نیز سنگسار یا اعدام می گردد. البته بالعکس ای شرایط نیز حاکم است. اگر زن مجرد و مرد زن داشته باشد، مجازات زن ۱۰۰ ضربه شلاق و مجازات مرد سنگسار یا اعدام است.

در هر یک از موارد ذکر شده در بالا اگر زنا به زور و اجبار مرد باشد و یا زن در خواب و بیهوشی باشد، تجاوز تلقی شده و زن مجازاتی ندارد و مرد در هر صورت اعدام می شود.

منظور از زنای محصنه چیست؟

زنای محصنه به زنایی گفته می شد که در آن یکی از دو طرف یا هردوی آن ها همسر دائمی دارند و متاهلند. شرط عاقل و بالغ بودن نیز وجود دارد. بنابراین این افراد امکان برقراری رابطه جنسی با همسر خود را دارند اما باز هم اقدام به همچین عمل زشتی می کنند و مرتکب جرم زنا می شوند. مجازات زنای محصنه حدی است و طبق ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی اعدام و یا سنگسار است. البته اگر همسر دائم ار آن ها دور باشد و یا بیمار باشد یا به هر طریقی امکان برقراری ررابطه جنسی بین زن و شوهر باشد دیگر زنای محصنه حساب نمی آید. امام صادق نیز در خصوص عذاب اخروی ین گناه فرمودند: خداوند در روز قیامت سه طایفه را پاکیزه نمی گرداند و با آن ها سخن نمی گوید. یکی از این سه طایفه زنی است که بر فراش شوهرش زنا دهد.

حرام شدن ازدواج

اگر زن شوهرداری با مردی زنا کرده باشد یا اینکه عمل زنا به هر شکلی انجام شود، در صورت جدایی زن از همسر دائم خود دیگر نمی تواند با کسی که زنا کرده ازدواج کند و ازدواج آن ها حرام می شود. در صورت صیغه شدن نیز همین شرایط صدق می کند.

همه آنچه که باید در رابطه با صیغه و شرایط آن بدانید

مرد متاهل به زن شوهر دار چگونه اثبات می شود؟

از آنجایی که زنا امری است که به آبروی افراد جامعه آسیب بسیاری وارد می کند، اثبات آن امری نسبتا دشوار است. برای اثبات زنا به چهار بار اقرار مرتکب در حضور قاضی و در صوتی که عاقل و بالغ باشد نیاز است. زنا همچنین یا شعادت چهار مرد و یا سه مرد و دو زن که عمل زنا را دیده باشند نیز اثبات می شود. البته موارد دیگری نیز در اثبات آن موثر است. جرایمی مانند رابطه نامشروع و زنا به عفت جامعه آسیب وارد می کند، بنابراین هرگز نباید بر اساس شک و گمان در دادگاه مطرح شود. در صورت عدم اثبات در دادگاه طرف مقابل می تواند ادعای حیثیت کند.

آیا رابطه نامشروع و زنا با عکس و فیلم اثبات می شود؟

از آنجایی که یکی از مواردی که در اثبات جرم زنا موثر است علم قاضی می باشد، در موادی فیلم و عکس می تواند در جهت کمک به علم قاضی و اثبات جرم تاثیرگذار باشد. پزشکی قانونی نیز در اثبات جرم زنا در جهت کمک به علم قاضی تاثیرگذار است. بنابراین در صورت متقاعد شدن حاکم این جرم اثبات می شود.

مفاد قانون مجازات سلامی در خصوص زنا

ماده ۲۲۱ تا ۲۳۲ قانون مجازات اسلامی به این جرم تعلق دارد.

طبق ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی : زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آن ها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.

البته این قانون شامل دو تبصره می شود. تبصره اول شامل موردی است که در طی آن زنا را عملی تعیین می کند که  رابطه جنسی با دخول صورت گرفته باشد. تبصره دوم این قانون آن است که اگر زنا با فرد نابالغ انجام شود، فرد نابالغ مجازات نمی شود.

در قانون مجازات اسلامی همچنین آمده است برقراری رابطه با میت نیز زنا تلقی می گردد. مگر رابطه جنسی زوج با زوجه میت که در این صورت مجازات آن شلاق است.

حکم تجاوز در کشور ها و فرهنگ های مختلف چیست؟

در چه صورت مجازات جرم زنا اعدم است؟

همانطور که در بالا به آن اشاه شد، طبق ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی در چهار صورت مجازات این جرم اعدام است:

 • زنای به عنف
 • زنا با محارم نسبی
 • زنای مرد غیر مسلملن با زن مسلمان
 • زنا با زن پدر

تکرار زنا در مجازات آن چه تاثیری دارد؟

برای بررسی تکرار این جرم ابتدا باید به این موضوع بپردازیم که تکرار مجازات تعزیری و حدی چه عواقبی دارد؟ در خصوص جرایم تعزیری باید گفت مطابق ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی:

«هرکس به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات‌های تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد، به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم می‌شود.»

جرایم حدی جرایمی هستند که حکم آن ها در احکام اسلام مشخص می شود. مجازات زنا نیز در مواردی حدی محسوب می شود. برای دانستن تکرار جرایم حدی باید به ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی مراجعه کرد:

«هرگاه شخصی سه بار مرتکب یک جرم موجب حد شود و هربار حد بر او جاری شود، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است.»

پرداخت آرش البکاره یا مهر المثل

در مجازات زنای به عنف علاوه بر مجازت تعیین شده در قانون باید به زن مهرالمثل نیز پرداخت شود. به این صورت که شان او با بررسی های لازم مشخص می شود و مهریه او بر اساس زنان هم شان او پرداخت می شود. اگر در زنای به عنف پرده بکارت از بین رود پرداخت آرش البکاره نیز از مجازات آن به حساب میاید. اگر زنای به عنف به زنی باشد که پرده بکارت ندارد، در این صورت مجرم تنها به پرداخت مهرالمثل ملزوم است.

آیا حکم سنگسار یا رجم در مجازات زنا هنوز هم اجرا می شود؟

سنگسار یا همان رجم که در مجازات زنای محصن به آن اشاره شد، یک مجازات حدی است و شرع آن را تعریف کرده است. در طی سنگسار یک گودال نسبتا بزرگ حفر می شود و مجرم در آن قرار می گیرد. در طی این عمل به قدری به شاکی سنگ زده می شود تا به هلاکت برسد. این نوع مجازات به واسطه واکنش هایی که در داخل و خارج کشور صورت گرفت و پیامد های آن امروزه به ندرت انجام می شود و اعدام جایگزین آن شده است. بنابراین دادگاه صادرکننده حکم قطعی بر اساس شرایط موجود  و موافقت رئیس قوه قضائیه حکم آن به اعدام و در صورت عدم وجود شرایط اعدام مجازات به ۱۰۰ ضربه شلاق برای هرکدام تبدیل می شود.

پانوشت: زنا در قانون مجازات اسلامی , زنا با زن شوهردار , حکم رجم در زنا , حکم رابطه جنسی با مرد متاهل , زنای محصنه , اثبات جرم زنا , رابطه نامشروع زن و مرد در قوانین اسلامی

 

3.4/5 - (16 امتیاز)
13 پاسخ
 1. سوسن
  سوسن گفته:

  سلام خوب چطوری مرد متاهل وزن متاهل رو از این کار منع کنیم فرض کنید همسر من با یک زن متاهل در ارتباط بازد چیکار کنم

  پاسخ
  • نویسنده وکیل من
   نویسنده وکیل من گفته:

   بهترین کار ارتباط با مشاوره خانواده جهت تقویت روابط زناشویی و جلوگیری از بروز این اتفاق در خانواده هست و نه اقدام قضایی

   پاسخ
 2. elnaz
  elnaz گفته:

  سلام. اگر دو زن و شوهر متاهل باهم زنا کنن بعد هر دو از همسرانشان جدا شوند و باهم ازدواج کنن. اما ندونن که حرام هست چی؟ اونوفت تکلیفشون چی میشه! اگر بعدا بفهمند توبه کنن خدا قبول میکنه؟

  پاسخ
  • ماهان
   ماهان گفته:

   من اینو پرسیدم
   گفته شده که به هیچ عنوان قبول نیست توبه و باید از هم جدا شن.. برا جدا شدنشون حتی خطبه طلاق هم نیاز نیست.. یعنی اصلا عقدی جاری نشده..
   .

   پاسخ
 3. محمد ب
  محمد ب گفته:

  حکم زنای پسر مجرد و زن شوهردار چیست
  الان شوهرش شکایت کرده و احتمالا هم اثابت می‌کنه
  با رضایت طرفین انجام شده و زن هم ادعا کرده ک ۷ماه هست ک با شوهرش رابطه نداشته و از روی نیاز بوده چیست
  و اگر شوهر در خواسته پرینت تماسها و پیامهایه طرفین رو بکند قاضی معمولا چه میزان از سوابق را درخواست میکند

  پاسخ
 4. خانم
  خانم گفته:

  سلام و خدا قوت همسر من با یه زن شوهر دار رابطه دارن ولی این رابطه جوریه که هنوز رابطه جنسی برقرار نکردن فقط به تلفن و و پیام و دیدار در مکان های عمومی ختم میشه این آیا جرم ؟ میتونم شکایت کنم و اینکه چجوری شکایت کنم ؟

  پاسخ
 5. یه مرد بدبخت
  یه مرد بدبخت گفته:

  الآن برای من ثابت شده که زنم بهم از نظر جنسی هم خیانت کرده، ولی چون مدرک ندارم نمیتونم ادعا کنم، فقط در حد این که بتونم ثابت کنم با یه پسر که چند سال میشناختتش و چت میکرده و ملاقاتم با هم داشتن، رابطه عاطفی داره و به پسره وابستگی عاطفی داشته. بعد الآن بفرض محال که بتونم ثابت هم کنم و بفرض محال تر هم که اعدامش کنن، مهریش میرسه به پدر و مادرش و چون اون موقع من بدون زن حساب میشم قسطاش سنگین تر میشه و این به ضرر منه، بنظرتون طبق قانون اسلام ناب محمدی الآن باید خونمو در اختیار خودشو دوست پسرش بذارم که لو نرن و نتونن بیشتر ازم پول بگیرن؟
  یه کلمه گفتم بذار کنار دوست پسرتو نه دست روش بلند کردم و نه فحش دادم، کلی به خودمو خونوادم توهین کردن داداشش اومده یقمو تو دفتر قاضی گرفته میگه عرضه نداری مهریه خواهرمو یجا بدی رفت به هزار تا جرم نکرده ازم شکایت کرده، من نمی‌دونم چرا قوانینمون باید اینجوری اسلامی باشه.

  پاسخ
 6. علیرضا
  علیرضا گفته:

  من دوماه قبل باخانمی اشناشدم ازش خوشم اومدایشون بهم گفت ازهمسرم جداشدم یک سال قبل وتنهازندگی میکنم خودمم دوازده سال قبل خانم فوت کرد توتصادف فوت کرد.من بااین خانم چندباررابطه داشتم تاچندروزقبل فهمیدم شوهرداره میخوام ب شوهرش بگم چ اتفاقی افتاده چون دارم عذاب میکشم.حکم قاضی واسه من چیه

  پاسخ
 7. محمد
  محمد گفته:

  اگر مردی زنی را وادار کند که با من رابطه داشته باش ولی زن راضی نباشد وطرف او را بترساند که من پارتی دارم میکنمت زندان وزن ناچار از او فیلمی گرفته باشد که مرد لخت باشد وزن با لباس باشد کرفتن فیلم به خاطر ثابت کردن جرم باشد حکم مرد به نظر اسلام چی هست

  پاسخ
 8. اسماعیل
  اسماعیل گفته:

  سلام
  ی اتفاق برای یکی از آشنایان افتاد که هرچی بهش تذکر دادم حواست باشه داری جرم میکنی،جواب میداد نه،داستان من متفاوته و..
  این آشنا یک مرد متاهل بود که بقول خودش همسرش سرد مزاج بود و خلاصه همیشه در حسرت یک رابطه کامل و راضی کننده بود…با یک خانم متاهل آشنا میشه که اون خانم هم شوهری داشته که هم توان جنسی نداشته و هم از هر نظر زندگی رو برای اون خانم جهنم کرده بوده و خلاصه اون خانم همیشه در حسرت یکبار رابطه عادی ولی دلچسب بسر میبرده و از طرفی هردو طرف شرایط جدا شدن رو نداشتن و به نوعی باید میسوختن و میساختن…
  بهرحال هردو بعداز مدتی آشنایی بهمدیگه اعتماد میکنن و دل میبندن و توی مدتی که باهم بودن بارها رابطه برقرار میکنن و بقول خودشون از زندگی جهنمی که قبلا داشتن،خلاص میشن و طعم رابطه جنسی خوب رو باهم میچشن…
  خب بعداز چند ماه اون اشنای ما بر اثر سانحه فوت کرد….و اون خانم هم حتما تا الان برای آینده ش ی تصمیم جدی گرفته،که خبر ندارم
  حالا سوالم اینه که اگر اون زمان این دو نفر گرفتار قانون میشدن و رابطه جنسی شون اثبات میشد….با توجه به عدله هر دونفر و اینکه هردو این امتیاز رو نداشتن که با همسر قانونی شون هروقت بخوان یک رابطه راضی کننده رو داشته باشن و چه و چه و چه….و بهمین خاطر مجبور به رابطه نامشروع شدن و حتی شرایطشون جوری بوده که واقعا نمیتونستن به طلاق از همسر قانونی فکر کنن و ….
  آیا بازم دادگاه حکم به زنای محصنه میداد؟

  پاسخ
 9. مهدیس
  مهدیس گفته:

  با سلام اگرمرد متاهلی که عاشق زن متاهل شده و بیش از اندازه به زن متاهلی اصرار کنه که فقط در حد حرف زدن معمولی باهات حرف بزنم حتی جواب سلام منو بده اینجوری آرامش پیدا میکنم و بنا به اصرار زیاد زن در حد عرف باهاش حرف بزنه چه حکمی داره؟

  پاسخ
 10. پایدار
  پایدار گفته:

  اگر به زن شوهر دار در خواب زن تجاوز(درصورتیکه فکر کرده همسرش هست) بشه چه حکمی برای مرد متجاوز داره؟؟
  روش اثبات آن چگونه است؟

  پاسخ
 11. رضا
  رضا گفته:

  حکم در مورد زن شوهر دار و مرد متاهل فقط بصورت تلفنی با هم در ارتباط باشند چه حکمی صادر میشود

  پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *