نوشته‌ها

نفقه به چه معناست؟ | چه میزان نفقه باید به زن پرداخت شود؟

نفقه به جه معناست؟ وچرا زن این حق را دارد؟ طبق قانون 1107 قانون مدنی نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن‌ از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت‌عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا…

تمیکن چیست | رابطه میان تمکین و پرداخت نفقه | نشوز به چه معناست

تمکین در لغت به معنای الزام است. زمانی که خطبه عقد میان مرد و زن جاری شد، هرکدام ملزم به رعایت یک سری وظایف در قبال دیگری هستند. اما این واژه معمولا برای زنان استفاده می شود. یعنی زن موظف است در قبال همسر خود یک سری حقوق را رعایت کند.در …