نوشته‌ها

حضانت به چه معناست؟ | قوانین حضانت چیست | حضانت فرزند با کیست؟

حضانت به معنای پرورش و مراقبت از کودک است.این کلمه در قانون بیشتر به پرورش جسمانی کودک مربوط است و شرایط  روحی و تربیتی طفل را مود بررسی قرار نمی دهد. تا زمانی که کودک به سن بلوغ برسد،این امر برعهده والدین است. بنابراین حضانت دختران تا 9 سال و …

تمیکن چیست | رابطه میان تمکین و پرداخت نفقه | نشوز به چه معناست

تمکین در لغت به معنای الزام است. زمانی که خطبه عقد میان مرد و زن جاری شد، هرکدام ملزم به رعایت یک سری وظایف در قبال دیگری هستند. اما این واژه معمولا برای زنان استفاده می شود. یعنی زن موظف است در قبال همسر خود یک سری حقوق را رعایت کند.در …