نوشته‌ها

تمیکن چیست | رابطه میان تمکین و پرداخت نفقه | نشوز به چه معناست

تمکین در لغت به معنای الزام است. زمانی که خطبه عقد میان مرد و زن جاری شد، هرکدام ملزم به رعایت یک سری وظایف در قبال دیگری هستند. اما این واژه معمولا برای زنان استفاده می شود. یعنی زن موظف است در قبال همسر خود یک سری حقوق را رعایت کند.در …