صدور عقد نامه موقت

گواهی ازدواج موقت (عقد نامه موقت) مدرکی است که نشان دهنده رابطه زوجیت در ازدواج موقت می باشد و شرایط و نحوه ی دریافت آن بدین صورت است که باید فرد متقاضی مدارک لازم را برای ثبت شدن ارایه کند که برای زوجه باید مدارکی نظیر شناسنامه، کارت ملی،‌اجازه نامه پدر یا جد پدری و یا گواهی فوت آن ها برای بانوانی که باکره هستند و در صورتی که زوجه مطلقه باشد باید طلاق نامه را برای ثبت شدن به همراه داشته باشد و برای زوج نیز داشتن اطلاعاتی چون شناسنامه و کارت ملی و همچنین هر دو باید عکس سه در چهار را برای صدور گواهی نامه داشته باشند و سپس به یکی از دفاتر ثبت ازدواج و طلاق مراجعه کنند و بعد از این که ازدواج ثبت شد گواهی ازدواج موقت را دریافت می کند.

گواهی ازدواج موقت چیست و چگونه دریافت می شود؟

ازدواج یکی از سنت های و باور های مقدس در هر قوم و ملیتی می باشد که در ایران نیز از قانون مستثنی نیست و در کشور ما ازدواج در دو نوع ازدواج دائم و ازدواج موقت وجود دارد، که در ازدواج دائم بسیار مهم هست که حتما این ازدواج ثبت شود و در صورتی که این ازدواج ثبت نشود مرتکب خلاف شده اند و برای مرد مجازات حبس وجود دارد.

بیشتر بخوانید: صدور دفترچه صیغه نامه برای هتل

اما در ازدواج موقت اجباری برای ثبت وجود ندارد و تنها در شرایطی مانند قرار بارداری زن در نکاح موقت، یا وجود شرط ثبت ازدواج که در این صورت قانون گذار تعیین کرده است که حتما باید ثبت بشود.

پس در نتیجه در ازدواج موقت هیچ اجباری به ثبت وجود ندارد اما با داشتن مدارک و مراجعه به دفاتر ثبت ازدواج می توانید این ازدواج را ثبت کنید و در نهایت عقدنامه موقت را دریافت کنید که این سندی مبنی بر زوجیت دو فرد می باشد که با در دست داشتن این مدرک می توان مواردی چون گرفتن شناسنامه برای فرزند حاصل از این ازدواج و گرفتن مهریه و برهم زدن نکاح موقت و … استفاده کرد.

چه مواردی در عقد نامه موقت لحاظ می شود؟

همان طور که پیش تر هم گفتیم یکی از انواع عقد و نکاح عقد موقت می باشد که به آن صیغه یا صیغه موقت نیز می گویند و همین صیغه دارای قوانین بسیاری در قانون مدنی می باشد و آثار قانونی را نیز از خود به جا میگذارد.

ثبت ازدواج موقت و دریافت گواهی آن اجباری نیست اما در حقیقت و در حالتی درست تر باید مرد ازدواج موقت را به ثبت برساند و مدت و مهریه ی آن را نیز تعیین کند. ذکر مهریه در عقد موقت بسیار مهم و الزامی می باشد.

در عقد نامه موقت مندرجات به صورت زیر قرار می گیرد:

ابتدا آیه ای از قرآن قرار داده شده است و در صفحه بعد محل قرار گیری عکس زوجین می باشد و بعد از آن تاریخ وقوع و ثبت آن می باشد.

سپس در صفحه سوم و چهارم مشخصات زوجه و زوج قرار می گیرد. همانند :

نام ………………

نام خانوادگی ……………….

نام پدر ………………………

نام مادر …………………….

تاریخ تولد………………….

شماره شناسنامه و تاریخ صدور ………………

صادره از ……………………..

کد ملی ……………………..

شماره مسلسل شناسنامه …………………….

دین و مذهب ……………………………

آدرس ……………………….

نکاتی که در عقد نامه نوشته می شوند عبارتند از :‌

در دو بند شرایط لازم بیان شده است:

۱- ضمن عقد ازدواج زوج به زوجه وکالت بلاعزل یا حق توکیل غیر داده است که زوجه در هر زمانی که بخواهد می تواند باقی مانده مدت صیغه را به خود بزل نماید و خود را از قید زوجیت رها سازد و این سند را نزد عاقد باطل نماید.

۲- این عقد نامه بر اساس ماده ۲ قانون ازدواج تنظیم شده است.

در صفحات ۵ و ۶ مواردی چون :‌

عده طلاق در زن هایی که یائسه نشدند سه طهر هست و به عبارتی سه ماه هست.

در صورتی که عده منقطعه باشد، چه پایان مدت و چه پس از بذل مدت طهر است و عده زن های منقطعه که قبل از سن یائسگی هستند ۴۵ روز هستُ در صورتی که زنی همسرش فوت کرده باشد چه عقد دايم باشد و چه عقد موقت و چه صغیر باشد و یا کبیر چهار ماه و ۱۰ روز است.

در صفحات ۷ و ۸ این عقد نامه نوع عقد انقطاعی و تاریخ عقد و مدت آن و همچنین مهریه و امضا زوجین را شامل می گردد.

عقد نامه

در صفحه ۸ این سند شرایط خاص زوج و زوجه برای یکدیگر درج می شود همچنین مشخصات دو شاهد و کد ملی آن ها نیز قرار می گیرد.

از آن جایی که ازدواج و تشکیل یک خانواده امری بسیار پسندیده در هر یک از اقوام و ملیت ها می باشد، در ایران نیز این امر مستثنی نیست اما در ایران به دو شیوه ازدواج موقت و ازدواج دائم می توان به این امر پرداخت.

عقد دایم که در آن حتما تمامی موارد ثبت می گردد اما در ازدواج موقت گاهی پیش می آید که در جایی ثبت نمی شود اما در بعضی موارد این ازدواج را نیز می توان ثبت کرد و پس از این که ثبت شد به آن ها سندی تحت عنوان صیغه نامه محضری یا دفترچه صیغه نامه اعطا شود.

این که برای ازدواج موقت سندی دریافت شود و این موضوع در جایی ثبت گردد بسیار حائز اهمین است زیرا که در صورتی که بارداری به وجود بیاید می توان به راحتی شناسنامه ای برای بچه تهیه کرد.

در این مقاله ما قصد داریم به مواردی چون دفترچه صیغه نامه و مدارکی که برای صدور آن لازم هست بپردازیم.

بیشتر بخوانید:  شرایط صیغه و ازدواج موقت چیست؟

در مورد صیغه و یا همان ازدواج موقت در صورتی که زوجین قصد داشته باشند که این ازدواج موقت ثبت بشه لازم هست که حتما مدارکی نظیر شناسنامه را به هماره داشته باشند و به دفترخانه و یا همان محضر مراجعه کنند بعد از این موارد خطبه عقد توسط یک عاقد خوانده می شود. در نهایت یک عقد نامه موقت و یا همان صیغه نامه برای این دو نفر صادر می شود که به آن دفترچه صیغه نامه می گویند.

لازم به ذکر است که در خصوص ازدواج دائم، باید و حتما این ازدواج در دفاتر ازدواج ثبت گردد در صورتی که این ازدواج ثبت نشود برای مرد مجازاتی نظیر حبس در نظر گرفته می شود.

دفترچه صیغه نامه چیست ؟

در این سند بعد از ثبت در دفاتر ازدواج، توسط سردفتر دار صادر می شود که یک سری از موارد در این دفترچه لحاظ می شود از جمله این موارد می توان به این موارد اشاره داشت:

مشخصات: در ابتدای این صیغه نامه مشخصات کامل زوجین که همان نام و نام خانوادگی، کد ملی، شماره شناسنامه، تاریخ گواهی پزشکی و مرجع صدور می باشد که باید این مشخصات توسط هر دو طرف تایید و سپس امضا شود.

لازم به ذکر است که اگر دختر باکره باشد لازم است که اجازه ولی او نیز باشد و این موضوع الزامی است.

مهریه: حتما باید مهریه در دفترچه صیغه نامه لحاظ شود، این مهریه در مدت ازدواج و یا در صورتی که صیغه نامه باطل شود مورد مطالبه و دریافت قرار گیرد.

صیغه محرمیت

طبق قانون ۱۰۹۵ قانون مدنی: در نکاح منقطع، عدم مهر در عقد، موجب بطلان است.

مدت ازدواج: یکی دیگر از شرایط مهم در نکاح موقت تعیین مدت می باشد. در دفترچه صیغه نامه بسیار مهم است که حتما مدت ازدواج نیز تعیین شود بعد از این که مدت آن به اتمام رسد دیگر این صیغه نامه ارزش حقوقی ندارد. در صورتی که قصد داشته باشند که این مدت ادامه داشته باشد باید به محضر مراجعه کرده تا عقد موقت مجدد خوانده و منعقد گردد.

مدارک لازم جهت گرفتن صیغه نامه چیست؟

اما صدور صیغه نامه لازم بر این است یک سری از مدارک توسط زوجین فراهم بشود تا دفترچه صیغه نامه نیز صادر گردد. در این بخش از مقاله ما سعی بر این داریم که این مدارک لازم برای صیغه نامه را توضیح دهیم و بررسی نماییم.

۱- مدارک شناسایی زوجه

۲- شناسنامه و کارت ملی پدر زوجه البته در صورتی که دختر باکره باشد.

۳- دو قطعه عکس ۳*۴

۴- طلاق نامه و یا گواهی فوت همسر در صورتی که زوجه قبلا ازدواج کرده باشد.

همان طور که پیش تر گفتیم در صورتی دفترچه صیغه نامه صادر می گردد که تمامی مدارک توسط زوج و زوجه فراهم آورده شود و سپس اصل بودن آن توسط مسئول مربوطه تایید گردد.

به همین دلیل زوجینی که تصمیم دارند که دفترچه صیغه نامه را دریافت کنند باید تمامی این مدارک را تهیه کنند . در صورتی که دختر باکره باشد حضور پدر دختر لازم است.

دریافت صیغه نامه اینترنتی

شما می توانید با تماس با شماره های موجود در سایت، به صورت اینترنتی و آنلاین، صیغه نامه با مهر برجسته و معتبر دریافت نمایید. همچنین می توانید برای جاری شدن صیغه تلفنی با ما تماس بگیرید.

صیغه نامه مهر برجسته قابل استفاده در اکثر هتل ها و مراکز مهم است و کاملا قانونی و رسمی می باشد.

 

تماس با وکیل من

 • شماره همراه: 09931080520
 • مناطق تحت پوشش:تمام استان تهران و کرج

پاسخ پرسش های متداول

مدارک لازم جهت گرفتن صیغه نامه چیست؟

۱- مدارک شناسایی زوجه. ۲- شناسنامه و کارت ملی پدر زوجه البته در صورتی که دختر باکره باشد. ۳- دو قطعه عکس ۳*۴. ۴- طلاق نامه و یا گواهی فوت همسر در صورتی که زوجه قبلا ازدواج کرده باشد.

گواهی ازدواج موقت چیست و چگونه دریافت می شود؟

در ازدواج موقت هیچ اجباری به ثبت وجود ندارد اما با داشتن مدارک و مراجعه به دفاتر ثبت ازدواج می توانید این ازدواج را ثبت کنید و در نهایت عقدنامه موقت را دریافت کنید که این سندی مبنی بر زوجیت دو فرد می باشد که با در دست داشتن این مدرک می توان مواردی چون گرفتن شناسنامه برای فرزند حاصل از این ازدواج و گرفتن مهریه و برهم زدن نکاح موقت و ... استفاده کرد.

دفترچه صیغه نامه چیست ؟

در این سند بعد از ثبت در دفاتر ازدواج، توسط سردفتر دار صادر می شود که یک سری از موارد در این دفترچه لحاظ می شود از جمله این موارد می توان به این موارد اشاره داشت:
مشخصات، مهریه، مدت ازدواج.

پانوشت: عقد نامه موقت, صیغه نامه شرعی و قانونی, صیغه نامه فوری

4.4/5 - (9 امتیاز)
5 پاسخ
 1. Mohsen
  Mohsen گفته:

  سلام میخواستم بدونم صیغه موقت در شناسنامه،دفترخانه و … ثبت میشود یا نه؟؟
  و ی سوال دیگر اینکه مدت زمان صیغه موقت چقدر هست؟؟(از کمترین تا بیشترین زمانش)
  و ی سوال دیگر آیا خودمان میتوانیم متن صیغه نامه را بخوانیم؟؟(یا باید به دفتر خانه بریم)
  و آیا باید چیزی مهر زن کنیم و خرجش رو بدیم؟؟
  و اگر ی موقع مرد فوت کند،زن میتواند ادعای ارث کند؟؟
  لطفا و خواهشا جواب بدین

  پاسخ
 2. محمد
  محمد گفته:

  سلاماگردختری یارنی بدون مدارک شناسایی باشد بر آید طوری صیغه نامه دریافت کنمگند ممنون

  پاسخ
 3. ماهان
  ماهان گفته:

  سلام کمک کنید ممنون میشم دختره پسره همو میخوان باهم فرار کردن یک ماه دختره ام زن پسره شده و خانواده دختره همچنان مخالفت میکنن آیا راهی برای صیغه موقت یا عقد هستش

  پاسخ
 4. حسین
  حسین گفته:

  سلام.
  من می‌خواهم با همسر خودم که یکسال پیش طلاقش دادم.باز ازدواج کنم.اما فعلا صیغه موقت.
  شناسنامه ایشون دست پدرشه و نمیده.
  کارت ملی هم نداره.حتی اون گواهی کارت ملی رو نداره.اما گواهینامه داره.
  شناسنامه خودم و کارت ملی خودم موجوده.درضمن هنوز اسم همسرم درشناسنامه من هست.
  همسرم باکره نیست
  آیا میشه کارم و مشکلی نیست؟؟؟؟؟

  پاسخ
 5. شهرام
  شهرام گفته:

  سلام متاهل هستم چند سالی با خانم مطلقه آشنا هستم ایشون ی بیماری سخت رو پشت سر گذاشت و احساس تنهایی فراوان میکنه از نظر روحی سعی کردم به زندگی امیدوارش کنم خیلی بهم علاقه داریم و هردو خواهان خواندن صیغه چندساله هستیم ولی بخاطر مسایل عرفی و اجتماعی نمیتونم عنوان کنم و به همسرم بگم چون همسر دائمم را هم بسیاردوست دارم و زندگی خوبی داریم میتونم با این خانوم صیغه موقت کنم بدون اذن همسرم

  پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *