دفتر چه صیغه نامه

ازدواج سنت پیامبر است و بنیان تشکیل خانواده است. کشور های مختلف برای تشکیل خانواده آداب متفاوتی دارند. در کشور ما نیز این آیین آداب و رسوب خاص خود را دارد. برای محرم شدن زن و مرد ابتدا باید صیغه جاری شود که آن نیز شرایط خاص خود را دارد. در جامعه ای که راه برای ارضای نیازهای جنسی وجود ندارد،‌ ازدواج موقت شاید بهترین راه هم از نظر شرعی و نیز از نظر قانونی و حقوقی به حساب میاید.

آیا می توان دختر باکره را صیغه نمود؟

در این خصوص باید گفت دختر باکره رشیده را باید با اجازه پدر یا جد پدری وی صیغه نمود. در صورتی که دسترسی به هیچ یک از آن ها وجود نداشته باشد بدون اجازه پدر صیغه قابل اجراست. در صورتی که دختر قبلا ازدواج کرده باشد و بکارت او به واسطه شوهر از بین رفته باشد در این صورت به اجازه پدر و جد پدری نیازی نیست. اما در صورتی که بکارت وی به واسطه زنا از بین رفته است اجازه پدر احتیاط واجب است.

متن صیغه و انواع روش های جاری شدن

۴ روش در خواندن صیغه وجود دارد. در روش اول شخص ثالثی به نام عاقد وجود دارد که از دو طرف یعنی زوج و زوجه وکالت می گیرد و پس از آن ابتدا به وکالت از خانم می گوید: «زَوَّجتُ مُوکِّلَتی (نام خانم) مُوَکَّلی (نام آقا) فِی المُدَّۀِ المَعلُومَۀِ عَلَی المَهر المَعلُوم» سپس به وکالت از آقا می گوید: «قَبِلتُ التَّزویجَ لِمُوَکِّلی (نام آقا)»

در روش دوم خانم و آقا صیغه مربوط به خود را می خوانند: در این صورت خانم می گوید: «زَوَّجتُکَ نَفسِی فِی المُدَّۀِ المَعلُومَۀِ، عَلَی المَهرِالمَعلُوم » و آقا بلافاصله می گوید: «قَبِلتُ التَّزویجَ»

در روش سوم عاقد از عروس وکالت می گیرد که خود صیغه عقد را بخواند. در این صورت در واقع عاقد داماد است. در این صوت صیغه عقد اینگونه جاری می شود:

داماد ابتدا به وکالت از عروس می گوید: «زَوَّجتُ مُوَکِّلَتِی (نام خانم) نَفسِی، فِی المُدَّۀِ المَعلُومَۀِ، عَلَی المَهر المَعلُوم» سپس بلافاصله از طرف خودش می گوید: «قَبِلتُ التَّزویج»

در روش چهارم خانم از آقا وکالت می گیرد و عاقد می شود. در این صورت صیغه عقد به این صورت جاری می شود:

عروس ابتدا می گوید: «زَوَّجتُک نَفسِی، فِی المُدَّۀِ المَعلُومَۀِ، عَلَی المَهر المَعلُوم» سپس بلافاصله از طرف آقا می گوید: «قَبِلتُ التزویج لموکِّلی (علی)»

مهریه در ازدواج موقت

در صیغه کردن باید مهریه به طور کامل معلوم شود. به عنوان مثال اگر مهریه یک شاخه گل رز است باید عنوان شود که کدام شاخه گل رز. یا اگر عنوان نشده ارزش مالی آن نیز عنوان شود. به عنوان مثال یک شاخه گل رز به مبلغ ۲۰ تومان. همچنین مدت صیغه نیز باید به صورت دقیق معلوم شود. اگر خانم و آقایی قصد انجام عقد دائم را دارند باید مدت صیقه آن ها تمام شود یا آقا بگوید بقیه مدت را به همسرم بخشیدم. در غیر این صورت عقد دائم باطل می شود. پس از جاری شدن صیغه مهریه برگردن مرد است. اگر مرد با زن رابطه برقرار کند، باید تمام مهریه را به او بدهد در غیر این صورت پرداخت نصف مقدار مهریه الزامی است.

شناسایی انواع مهریه ؛  مطالبه مهریه در ازدواج دائم چگونه است؟

صیغه

شرایط صیغه و ازدواج موقت چیست؟

ازدواج موقت از نظر شرعی در اسلام حلال قرار داده شده پس از نظر قانونی و حقوقی نیز مشکلی ندارد. انجام آن مستلزم یکسری شرایط است که در ادامه به آن می پردازیم:

 1. برای ازدواج موقت احتیاجی به نوشتن و گرفتن شاهد نیست. همین که صیغه خوانده شود کافی است.
 2. اگر صیغه ازدواج موقت توسط زن و مرد جاری نشود و عاقد داشته باشد، عاقد باید بالغ باشد.
 3. اگر زن شوهردار با مردی که قرار است در آینده با او ازدواج کند، زنا کند، آن زن برای همیشه بر او حرام می شود.
 4. در ازدواج موقت طلاق وجود ندارد. بلکه با پایان مدت زمان تمام می شود. یا اینکه مرد می گوید بقیه زمان را به همسرم بخشیدم.
 5. صیغه تنها با زنانی امکان پذیر است که بکارت آن ها با شوهر کردن از بین رفته باشد. (ازدواج با زنانی که بکارت آن ها به واسطه زنا از بین رفته است مانند ازدواج با زنان باکره با اجازه پدر صورت می پذیرد)
 6. مرد می تواند زنی که هنوز در عقد موقت او قرار دارد و مدت عده او تمام نشده به عقد دائم خود در بیاورد.
 7. زن نباید هنگام جاری شدن صیغه موقت در نکاح مرد دیگری باشد.
 8. رضایت طرفین باید وجود داشته باشد.
 9. در مورد اینکه آیا مرد می تواند با همسر موقت خود بیشتر از ۴ ماه نزدیکی نکند بین علما اختلاف است.
 10. همانطور که خواستگاری از زنی که ازدواج دائم کرده حرام است، خواستگاری از زنی که به صیغه فرد دیگر در آمده نیز حرام است.

مسائل جنسی در صیغه ازدواج موقت

در ازدواج موقت اگر شرطی قید نشده باشد، هر دو طرف می تواند از یکدیگر به اندازه رابطه جنسی در عقد دائم لذت ببرند و نزدیکی صورت بگیرد. اما اگر زن ضمن عقد ذکر کرده باشد که به نزدیکی راضی نیست این عمل انجام نمی پذیرد تا زمانی که زن رضایت زن حاصل شود. اگر صیغه موقت به منظور آشنایی باشد و پدر دختر باکره این امر را ذکر کرده باشد، نزدیکی نباید صورت بپذیرد.

صیغه محرمیت

حقوق زنان در ازدواج موقت و صیغه

در ازدواج موقت زن از مرد ارث نمی برد و بالعکس؛ مرد نیز از زن ارث نمی برد. اگر باردار شود حق خرجی به او تعلق نمی گیرد. حتی اگر این امر را در هنگام صیغه نداند. در عوض زن نیز برای بیرون رفتن از خانه نیاز به اجازه شوهر ندارد. مگر آنکه حق و حقوق شوهر پایمال شود که در این صورت حرام است.

شرایط طلاق توافقی در ازدواج دائم چیست؟

آیا پدر یا جد پدری می توانند صیغه جاری نمایند؟

پدر می تواند برای دختر یا پسر نابالغ خود را صیغه موقت جاری کند. اگر پدری دختر نابالغ خود را که از او خبری ندارد صیغه کند در صورتی که نداند او مرده است یا زنده و یا کجا زندگی می کند، برحسب ظاهر محرم بودن صورت می پذیرد . اگر معلوم شود دختر در زمان عقد زنده نبوده است عقد باطل است.

آیا صیغه و ازدواج موقت محدودیت دارد؟

در ازدواج موقت برای زنان جایز نیست در یک زمان در عقد بیش از یک نفر باشند. اما برای مردان محدودیتی ندارد. مرد می تواند به هر تعداد را صیغه کند. مدت عده برای زنان در ازدواج موقت دوبار پاک شدن از قاعدگی است و برای کسانی که قاعدگی برای آن ها صورت نمی پذیرد، این مدت ۴۵ روز است. اما برخی معتقدند که اگر شوهر در ازدواج موقت فوت کند، این مدت مثل ازدواج دائم واست و ۴ ماه و ۱۰ روز به طول می انجامد.

ازدواج موقت

 

آیا ازدواج موقت شرعی است؟

ازدواج موقت شرعی و قانونی است و از نظر حقوقی نیز اشکالی ندارد. این حکم از آیه ۲۴ سوره نساء برگرفته شده است که خداوند در این آیه می فرمایند:

(((فَمَا استَمتَعتُم بِهِ مِنهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً)))؛

«زنانی را که متعه کرده اید، مهرشان را به عنوان فریضه ای به آنان بدهید».

البته فقهای عامه آن را نمی‌پذیرند و معتقدند این آیه در مورد استمتاع در ازدواج دائم است. متعه به معنای صیغه و ازدواج موقت است که در اسلام برای جلوگیری از زنا بوجود آمده است. این حکم مخالفان و موافقان زیادی دارد. موافقان صیغه موقت معتقدند که صیغه برای جلوگیری از روابط نامشروع و زنا در جامعه است. بنابراین از گسترش روابط آزاد جنسی جلوگیری می‌کند. حتی ازدواج موقت برای جوانانی است که در دوران نامزدی قرار دارند و می خواهند برای آشنایی بیشتر محرم شوند نیز مناسب است. اما متعه مخالفان بسیاری نیز دارد. مخالفان این امر معتقدند که این کار کلاه شرعی به حساب می آید و پایمال کردن حقوق زنان است. همچنین باعث بروز بیماری های مقاربتی و انتقال آن در جامعه می شود. متعه برای مردانی که متاهل هستند باعث فروپاشی بنیان خانواده می شود و این امر مطابق برخی از دلایل مذهبی منسوخ است.

متعه در دوران اسلام

با اینکه در کشور ما متعه از نظر حقوقی و قانونی اشکالی ندارد اما از نظر فرهنگی میان مردم جامعه باب نشده است که تبعات آن موجب بالا رفتن آمار طلاق می شود. در دورانی از زمان پیامبر این امر بنا به وضعیت اجتماع جایز بوده اما نقل است که بعد ها توسط خلیفه دوم ممنوع اعلام شده است. بنابراین اهل سنت معتقدند آیه ۲۴ سوره نسا بنا به روایات نسخ شده است و صیغه و ازدواج موقت اعتقاد ندارند. سند موثقی در رابطه با اینکه متعه در زمان فوت پیامبر اکرم چه حکمی داشت وجود ندارد و در رابطه با آن سخنان بسیاری وجود دارد.

تفاوت های مهم ازدواج موقت و دائم

 • در ازدواج دائم مخارج و پرداخت نفقه زن برعهده مرد است اما در ازدواج موقت زن و مرد در رابطه با جزئیات زندگی هرگونه که بخواهند پیمان می بندند.
 • در ازدواج موقت پس از پایان مدت ذکر شده ضمن صیغه زن و مرد می توانند آن را تمدید کنند یا از هم جدا شوند اما ازدوج دائم مادام العمر است و برخلاف ازدواج موقت در آن طلاق وجود دارد .
 • در ازدواج دائم زن و شوهر از یکدیگر ارث می برند اما در ازدواج موقت این چنین نیست.
 • در ازدواج موقت برخلاف ازدواج دائم ورود و خروج زن منوط به اجازه همسر نیست و جزئیات روابط آن ها بین خودشان تعیین می شود.
 • در ازدواج دائم اگر مهر تعیین نشود، اجرت المثل آن به زن داده می شود اما ازدواج موقت بدون تعیین کامل مهریه صحیح نیست.
 • در ازدواج موقت و دائم پرداخت مهریه بر گردن مرد است.

نظرات شهید مطهری در باب ازدواج موقت

شهید مطهری در باب ازدواج موقت می فرمایند: در واقع مسأله ازدواج موقت هم اگر انسان خوب دقت کند، معلوم است که برای یک حالت ضروری است.این که اسلام ازدواج موقت را اجازه داده، نه برای شهوت رانی یک عده افرادی است که یک زن دارند و گاهی دو و سه و حتی چهار زن دارند و برای تنوع دنبال ازدواج موقت می‌روند که به ثواب نائل بشویم! نه، برای اینها ثواب ندارد، گناه هم دارد.

فرمایشات ایشان را میتوانید در آثار استاد شهید مطهری جست و جو کنید. نظرات ایشان در باب تفسیر سخنان ائمه اطهار بدین شرح است که در صورتی که ازدواج دائم موجب رفع نیاز است، انسان به صیغه احتیاج پیدا نمی کند. ایشان مفاهیمی همچون صیغه ساعتی که در جامعه امروزی باب شده را نهی فرمودند. همچنین صیغه را احیاء سنت متروکه خواندند و تاکید کردند در مواردی که نیاز به صیغه نیست از آن اجتناب شود.

احکام صیغه چیست؟

قوانین مدنی ایران مبنی بر ازدواج موقت

ازدواج موقت و صیغه در ایران مطابق ماده ۱۰۷۵ قانون مدنی در ایران به رسمیت شناخته شده است. بنابراین از نظر قانونی و حقوقی اشکالی بر آن وارد نیست.

بر اساس ماده ۱۰۷۵ قانون مدنی: نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد.

در حال حاضر چندین ماده از قانون مدنی ایران به ازدواج موقت تعلق دارد. در این قانون در رابطه با موارد مختلف نظیر مهریه، نفقه، طلاق، عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن و همچنین عده وفات بحث شده است.

پاسخ به متداول ترین سوالات

آیا می توان دختر باکره را صیغه نمود؟

در این خصوص باید گفت دختر باکره رشیده را باید با اجازه پدر یا جد پدری وی صیغه نمود. در صورتی که دسترسی به هیچ یک از آن ها وجود نداشته باشد بدون اجازه پدر صیغه قابل اجراست. در صورتی که دختر قبلا ازدواج کرده باشد و بکارت او به واسطه شوهر از بین رفته باشد در این صورت به اجازه پدر و جد پدری نیازی نیست. اما در صورتی که بکارت وی به واسطه زنا از بین رفته است اجازه پدر احتیاط واجب است.

آیا ازدواج موقت شرعی است؟

ازدواج موقت شرعی و قانونی است و از نظر حقوقی نیز اشکالی ندارد.

آیا صیغه و ازدواج موقت محدودیت دارد؟

در ازدواج موقت برای زنان جایز نیست در یک زمان در عقد بیش از یک نفر باشند. اما برای مردان محدودیتی ندارد. مرد می تواند به هر تعداد را صیغه کند.

پانوشت: متعه و شرایط آن , مدت زمان صیغه و ازدواج موقت , روابط جنسی در صیغه , قوانین ایران در باب ازدواج موقت , ازدواج موقت از لحاظ شریعت , متن صیغه , صیغه با زن متاهل

2.7/5 - (115 امتیاز)
164 پاسخ
 1. هوشنگ
  هوشنگ گفته:

  با سلام یک سوالی از محضر جنابعالی دارم. ؟
  مردی هستم که با یک خانم خارجی ازدواج دائم کردم .ولی این خانم خارجی به کشور خودش بازگشته و بیشتر از ۳ سال است که هیچ گونه رابطه ای نداشتم .
  در این شرایط میخواهم خانمی را به صیغه خودم در بیاورم .آیا میتوانم خانمی را به عقد موقت در بیاورم ؟
  از نظر قانونی و شرعی مشکلی ندارد؟
  متشکر میشوم پاسخ بفرمایید.

  پاسخ
   • مریم
    مریم گفته:

    سلام دخترم بدون من وپدرش عقد موقت خواندن مهریه یک میلیون میباشد هنوز هم به من اطلاع نداد من از کیفش فقط کاغدی نوشتاری با دست پیدا کردم میخواستم راهنمای کنید

    پاسخ
    • امیر
     امیر گفته:

     اگر دخترتان باکره بوده و دسترسی به شما هم ممکن بوده ازدواجشان مشکل دار است ولی اگر قبلا ازدواج کرده و طلاق گرفته یا شوهر سابقش فوت کرده ازدواج موقتشان مشکلی ندارد

     پاسخ
   • اقلیمارودینی
    اقلیمارودینی گفته:

    همسر من در ازدواج موقت پس از چهار ماه و ۹۹ سال تا پایان صیغه مانده منکر عقد و مهریه و حتی نفقه ولی هر وقت خواسته جهت استفاده از مشکل جنسی ایشان باید میرفتم الان من در نکاح ایشان و انکار و تهمت و افترا و تهدید و حتی رد محرمیت چکاری میتوانم بکنم البته این همه اتهام را میتوانم با اس ام اس های عاشقانه اش اثبات کنم چطور میتوانم برای مهریه و حفظ آبرو اقدام کنم

    پاسخ
  • یونسس
   یونسس گفته:

   ۱زن چند بار میشه صیغه شد ؟
   یعنی چندبار میتونه ازدواج موقت داشته باشه؟

   پاسخ
   • محمد هستم
    محمد هستم گفته:

    این مورد محدودیتی از نظر تعداد ندارد، ولی باید مدت زمان متعه زن از همسر موقت خود تمام شده باشد،
    یک زن و مرد میتوانند به دفعات با صیغه به هم محرم شوند.

    پاسخ
   • علی رضا
    علی رضا گفته:

    با سلام خدمت ادمین محترم
    ممنون میشم منو راهنمایی کنید
    بنده میخاهم یه دختر باکره را به عقد موقت خودم در بیاورم پدر او مرحوم شده و دسترسی به بزرگان او ندارم واینکه پرده بکارت او توسط فرد دیگری از بین رفته آیا خودم میتوانم سیغه بنویسیم و جاری کنم آیا قانونی است یا خیر…؟؟

    پاسخ
    • علی
     علی گفته:

     حب وقتی میگین پرده اش توسط شخص دیگزی از بین رفته خب باکره نیستن

     اما اگر پرده ایشون به وسیله زنا از بین رفته اگر پدر یا پدربزگشان اجازه دهد بهتر است

     پاسخ
   • جوادبختیاری
    جوادبختیاری گفته:

    سلام.
    برای صیغه شدن محدودیتی نیست.منتهی باید بعداز تمام شدن مدت صیغه عده نگه دارد و بعد از تمام شدن عده مجددا ازدواج موقت انجام دهد

    پاسخ
  • صادق
   صادق گفته:

   شما اگر توانایی ازدواج اصل و کامل ندارید اگر عفت و تقوا پیشه کنید برایتان بسیار بهتر است

   پاسخ
  • مهدی تراشکار
   مهدی تراشکار گفته:

   سلام من یک مرد هستم.و عمل وازکتومی انجام دادم.یعنی دیگر قادر به باردار کردن نیستم.. آیا بعد از صیغه کردن کسی عده لازم هست ؟

   پاسخ
  • عبدالله
   عبدالله گفته:

   سلام
   ازدواج با زن خارجی اگر مسلمان نباشد باطل است چون ازدواج داعم با کافر و مشرک باطل و حرام است ،

   پاسخ
 2. سحر
  سحر گفته:

  سلام . صیغه چندساعته حلال است یا مشکل شرعی دارد؟ و عده ازدواج موقت به چه صورت است؟ مثلا زند با یک فرد صیغه یک روزه یا چند ساعته شود دوباره مثلا بعد یک ماه بخواهد صیغه همان شخص شود مشکلی دارد؟

  پاسخ
  • نویسنده وکیل من
   نویسنده وکیل من گفته:

   صیغه چند ساعته مشکل شرعی ندارد اما توصیه هم نمی شود، در خصوص عده بله، اگر یک ساعت هم صیغه اتفاق افتاده باشد عده باید نگه داشته شود

   پاسخ
   • جوادبختیاری
    جوادبختیاری گفته:

    باسلام.صیغه ساعتی مشکل شرعی ندارد.منتهی باید عده نگهدارد و بعد از تمام شدن عده ازدواج کند.ولی اگر با همان شخص قبلی که مدت صیغه اش تمام شده و مجددا بخواهد همسر همان شخص بشود نگه داشتن عده لازم نیست و مجددا میتواند با خواندن صیغه جدید با او ازدواج نماید

    پاسخ
   • حسن
    حسن گفته:

    سلام خسته نباشین یه سوالی ازتون داشتم اگر مثلا زن با شوهرش از هم جدا بشه بعد با همه رابطه جنسی داشته باشه بعدش من با همون زن صیقه ساعتی خوندن بعد نیاز هست صیقه ساعتی بخونن ایا حالال هست اگر بگین ممنون میشم

    پاسخ
  • محمد
   محمد گفته:

   سلام صیغه چند ساعته ایادی ندارد امام پس از آن باید عده نگه داشته شود که سه بار طهارت از حیض است اگر با فردی صیغه شود صیغه موقت مجدد ایرادی ندارد

   پاسخ
  • الیاس
   الیاس گفته:

   سلام
   بعد پایان مدت صیغه اگه دوباره بخواید صیغه همون شخص بشید نیاز به نگه داشتن عده نیست ولی باید صیغه مجدد خوانده بشود

   پاسخ
  • وکیل
   وکیل گفته:

   عده ۴۵ روزاست اگه در فاصله یک ماه با فرد دیگر ازدواج موقت نکرده باشید میتوانید با همان مرد ازدواج کنید در غیر اینصورت باید عده نگه بدارید.

   پاسخ
 3. رویا
  رویا گفته:

  سلام وقت بخیر

  ببخشید. من یکی از بستگانم خواستگارم بودن پدر و مادرم و خانواده ام. رضایت دارن به ازدواج مان من بین خودم و اقا بدون اطلاع به بزرگ تر ها صیغه محرمیت خواندیم چون می خواهیم اسنا بشیم تا زمان عقدرسمی اما بدون اطلاع خانواده. اما پدرم به این وصلت رضایت دارن ایا صیغه باطله یا نه؟ ما محرم هستیم یانه

  پاسخ
 4. علی صابری
  علی صابری گفته:

  سلام
  ممنون از مطالب و روشن گری که دارید
  🌹همواره در پناه امام زمان ارواحنا فداه باشید🌹

  پاسخ
  • نویسنده وکیل من
   نویسنده وکیل من گفته:

   بله، با شماره تلفن های درج شده در سایت تماس بگیرید

   پاسخ
 5. علی
  علی گفته:

  سلام ببخشید من ۲۵ سال سن دارم و میخوام یک زن مطلقه رو به عقد موقت خودم در بیارم و مرتکب زنا نشم آیا میتوانم صیغه را خودم جاری کنم

  پاسخ
   • رسول
    رسول گفته:

    سلام صیغه لفظی بین خودمون خوندیم هیجام ثبت نشده زبانی خوندیم
    الان ادا کرده وسایل زندگی میخوام شاهدم میارم
    میخوام وسیله ببرم
    درصورتی که من نخوندم الکی میگه میخواد اخازی کنه
    دادگاه قبول داره این داستان این خانم

    پاسخ
  • جوادبختیاری
   جوادبختیاری گفته:

   باسلام بارعایت آداب خواندن صیغه هر شخصی میتواند خودش صیغه محرمیت را بخواند

   پاسخ
 6. مریم
  مریم گفته:

  سوال.. زنی که سه سال است ازدواج دایم کرده و به خانه‌ی شوهر هم رفته ولی در طول این سه سال بدلیل مسائلی پرده بکارت او پاره نشده، و اکنون طلاق گرفته.. آیا برای ازدواج مجدد نیاز به اجازه پدر دارد؟!

  پاسخ
  • بله نیاز به اجاره پدرتان دارید
   بله نیاز به اجاره پدرتان دارید گفته:

   اگر دختر باکره باشد چنانچه مطلقه باشد نیز ، نیاز به رضایت پدر است

   پاسخ
   • علی
    علی گفته:

    سلام مجردم ایادر شناسنامه و یا جایی که بعدا معلوم بشه صیغه کردم معلوم هست و ایا باید ثبت بشه

    پاسخ
    • نویسنده وکیل من
     نویسنده وکیل من گفته:

     عقد موقت در شناسنامه یا سامانه ثبت نیاز به ثبت ندارد

     پاسخ
 7. AMN2004
  AMN2004 گفته:

  سلام متن ازدواج موقت را باید با تمام حرکت هایش میگذاشتید و میتوانستید توضیح و جزییات بیشتری در تارنما قرار میدادید.

  پاسخ
 8. هستی
  هستی گفته:

  سلام وقت بخیر.گفته شدا بود اگر مدت صیغه و مهریه معلوم نشه صحیح نیست..مدت زمان صیغه و مهریه معلوم رو چطور باید تو متن صیغه بخونیم اگر خود زن و مرد بخوان بخونن؟؟؟

  پاسخ
   • پویا
    پویا گفته:

    آیا اگر خود طرف یعنی خانم راضی باشد به مدت معینی بدون مهریه صیغه شود قابل قبول هست؟

    پاسخ
  • fa
   fa گفته:

   باید مشخص باشه و خودشون بدونن اما لازم نیست جایی ثبت یا بیان بشه

   پاسخ
  • توفیق منصوری
   توفیق منصوری گفته:

   سلام و خسته نباشیدمیشه دختری که نه پدر و نه پدربزرگ داره ولی متأسفانه برادر اون راضی نمیشه که باهم ازدواج کنیم آیا میشه عقدچند ماه بخونیم؟

   پاسخ
  • رضا
   رضا گفته:

   سلام
   قبل از جاری کردن خطبه عقد ،میزان دقیق مهریه و زمان را با زوج یا زوجه هماهنگ میکند ،سپس متن عقد را به زبان جاری میکنید

   پاسخ
 9. کوثر
  کوثر گفته:

  سلام خسته نباشید من میخوام یه صیغه ای باشه با دوست پسر مجازیم که حرام نباشه چت و عکس هامون همچین چیزی میشه؟؟؟

  پاسخ
  • نویسنده وکیل من
   نویسنده وکیل من گفته:

   این سایت هیچگونه فعالیتی در خصوص معرفی فرد جهت صیغه ندارد.

   پاسخ
 10. Hm
  Hm گفته:

  سلام اگر خودمون متن صیغه را بخونیم از نظر قانونی جایی مارا ببینن مشکلی نداره

  پاسخ
  • نویسنده وکیل من
   نویسنده وکیل من گفته:

   در صورتی که خودتون صیغه رو بخونید از نظر شرعی و عرفی مشکلی نداره اما از نظر قانونی بهتر هست دست نوشته یا دفترچه ای دال بر این موضوع داشته باشید.

   پاسخ
 11. ملیکا
  ملیکا گفته:

  سلام وقتتون بخیر
  من با فرد اتباع خارجه میتونم
  صیغه باشم؟

  پاسخ
  • علی
   علی گفته:

   سلام.
   دختری را صیغه کردم با کلی هزینه اما پس از مدتی ب طور یکطرفه رفته و با مرد دیگری آشنا شده و مرا از همه جا بلاک کرده دست نوشته هم ندارم چگونه میتوانم او را برگردانم و به حق خود برسم در صورت ک او الان همسر من است

   پاسخ
 12. احسان ماروسی
  احسان ماروسی گفته:

  صیغه مخصوص خانم های مطلقه هست؟
  یا دختر رو هم میشه صیغه کرد؟

  پاسخ
 13. أمانة الله
  أمانة الله گفته:

  سلام علیکم ببخشید یه سوال آیا میتوانم با یه فرد غیر مسلمان و خارجی به عقد خود دراورم؟
  یا مثلا فرد خارجی ترجمه ی صیغه به انگلیسی خواند آیا مورد قبول هست؟

  پاسخ
  • R
   R گفته:

   سلام
   صیغه موقت دختری باکره با فردی بالغ،بدون اذن پدر،از نظر شرعی،گناه محسوب میشه یا خیر؟
   مچکر.

   پاسخ
 14. ...
  ... گفته:

  سلام
  یه چیزی منو به تعجب در آورد نوشتین خود مرد و زن هم می توانند صیغه موقت را بخوانند چه جوری ؟ مگه میشه اون وقت به هم حلال هستن یعنی می توانند رابطه بر قرار کنن متن صیغه ای که می خوانند چیست ؟

  پاسخ
  • نویسنده وکیل من
   نویسنده وکیل من گفته:

   بله صحیح هست، داخل متن توضیحات داده شده، در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر به توضیح المسائل مرجع تقلیدتون مراجعه کنید

   پاسخ
  • مهسا
   مهسا گفته:

   سلام
   اگر زن و مردی صیغه بخونن و مرد قبل از تموم شدن مدت صیغه رابطه رو تموم کنه ولی زن راضی نباشه تکلیف چیه؟
   و سوال دیگه اینکه آیا میشه جمله‌ی صیغه موقت رو به زبان فارسی گفت؟

   پاسخ
    • نویسنده وکیل من
     نویسنده وکیل من گفته:

     در صورتی که ضمن عقد حق فسخ به خانم داده شده باشد خانم میتواند فسخ کند

     پاسخ
 15. sara vesal
  sara vesal گفته:

  سلام.کسی‌ ک دوسش دارم اومده خاستگاریم پدرمم راضیه ب ازدواج باهاش اما میخام بدونم بدون اجازه پدرم میتونیم خودمون متن صیغه رو بخونیم ک تا موقع عقد محرم باشیم؟

  پاسخ
 16. آرمین
  آرمین گفته:

  سلام
  دختری که سنش ۴۳ سال است را میشود صیغه کرد؟؟ یا حتماً رضایت پدر را لازم دارد؟؟؟ با توجه به اینکه خود دختر درآمد دارد و کار میکند؟؟؟ ممنون میشم پاسخ بدید

  پاسخ
 17. hossein_pz
  hossein_pz گفته:

  سلام خسته نباشید
  میتونیم از راه دور هم عقد داعم داشته باشیم یعنی مرد و زن جدا باشند از هم پیش هم نباشند
  و نیاز به رضایت کس دیگه ای هم دارع یا نع فقط عروس و دوماد
  ممنون میشم راهنمایی کنید

  پاسخ
  • امیر حسین
   امیر حسین گفته:

   آیا زن میتونه در یک لحظه به صیغه محرمیت چند مرد باشه و یا برعکس یک مرد با چند زن محرم باشه حالا با تمام شرایطی که گفتید مانند اجازه پدر و غیره اون هم تا آخر عمر

   پاسخ
   • جوادبختیاری
    جوادبختیاری گفته:

    باسلام.
    زن در آن واحد نمی‌تواند به ازدواج چند نفر درآید و فقط میتواند به عقد یک نفر درآید

    پاسخ
 18. میثم
  میثم گفته:

  سلام
  قبل از این که صیغه توسط پسر خوانده بشود آیا دختر موافقط خود را باید اعلام کند امروزه صیقه موقت کسی قبول ندارد دوستی پسر دختر بیشتر قبول دارند آیاخود پسر می تواند صیغه را بخواند وبه دختر نگویید وبا او دوست باشد

  پاسخ
 19. امیرحسین
  امیرحسین گفته:

  اگر دختری باکره باشه و ازدواج کرده باشه قبلا و بکارتش رو هنوز داره و الانم طلاق گرفته
  برای ازدواج موقت نیاز به اجازه پدر هست؟
  لازم به ذکر که در این ازدواج موقت به بکارتش اسیب نرسه

  پاسخ
 20. پور
  پور گفته:

  سلام
  زنی که ازدواج کرده اما همسرش توانایی جنسی نداشته و به همین علت دو سال است در مرحله طلاق است و هنوز صیغه طلاق جاری نشده… آیا میتواند صیغه بخواند؟ سپاس از سایت خوبتون

  پاسخ
  • جوادبختیاری
   جوادبختیاری گفته:

   باسلام وقتیکه زنی در عقد زوجیت کسی باشد قبل از طلاق با شوهرش به هیچ عنوان نمی‌تواند با کسی دیگر خطبه عقد بخواند

   پاسخ
 21. مهدی
  مهدی گفته:

  سلام.من میخوام همزمان دوتادخترخاله رو باهم صیغه کنم آیا می شود.مشکلی ندارد چون دختر خاله هستند؟

  پاسخ
  • باقر
   باقر گفته:

   با دو خواهر همزمان نمی‌شود ولی اگر دو دختر با هم دخترخاله باشند مشکلی نداره‌
   البته با اجازه پدر هر دو

   پاسخ
 22. روژان
  روژان گفته:

  سلام من صیغه شده بودم ولی طرف نیس یعنی فهمیدم ‌که زن داره و ترک کردم صیغه من باطل میشه خود ب خود یا حتما باید خودش بگه بخشیدم بقیه ی مدت صیغه رو؟الان حدود ۳ ماه هست ک ن رابطه ای هست ن حتی تماسی من باید چیکار کنم الانم فردی اومده برای آشنایی نمیخوام گناهی صورت بگیره نمیتونم صیغه این فرد بشم؟

  پاسخ
 23. مهرداد
  مهرداد گفته:

  پایه و اساس هر ازدواجی بین دو نفر براساس عشق و خواست متقابل قلبی آنها است. چه عقد دائمی باشد، چه موقت. فقدان این اصل اساسی، کلا هر نوع ازدواج را از نظر انسانی و اخلاقی کاملا باطل می‌کند.
  اینکه در روش سوم نوشته شده یک آقا می‌تواند خودش را وکیل یک زن قرار دهد (بدون قید کردن لزوم قطعی وجوده اجازه و رضایت قلبی زن بدور از هرگونه احساس اجبار و تهدید به هر شکل و هر دلیل که از نظر من باید کاملا قابل سنجش و تایید باشد)، و خود خطبه عقد را بخواند و خودش هم باز بدون نیاز به پاسخ زن و از طرف او، تایید زن را هم اعلام کند، قائده ای بسیار زشت،غیر منطقی، غیر اخلاقی و خطرناک است که جای سوءبرداشت و سوءاستفاده برای مردان بیماری که قصد سوءاستفاده از قوانین دینی دارند ( همانند جنایاتی که داعش در دوران اشغال مناطق شمالی عراق و سوریه مرتکب شد و زنان بسیاری را داعشیها با همین روش، به زور تملک کردند) را باز می‌گذارد و راه توجیحی برای تجاوزکاران جنسی و فرار از مجازات چنین عمل شنیعی را باز گذاشته و به نظر من بایستی از طرف علمای دینی کاملا لغو،متروک و حرام اعلام شود. چه معنی دارد که یک مرد با این قرائت کاملا در منافات با روح دین اسلام که پایه های آن بر اساس عدل است، اجازه داشته باشد که چنین اختیار بی معنایی داشته باشد!!!!

  پاسخ
  • نویسنده وکیل من
   نویسنده وکیل من گفته:

   قطعا زمانی که صحبت از دادن وکالت به میان میاد داشتن رضایت از طرف موکل شرط لازم و اولیه هست. فلذا این موضوع در صورتی صحیح هست که زن رضایت به دادن وکالت داشته باشد.

   پاسخ
  • مصطفی
   مصطفی گفته:

   بسم الله قاسم الجبارین
   اولا وقتی مرد میتواند از زن وکالت بگیرد که زن رضایت بدهد و اگر از سر حفظ جان رضایت بدهد گناهی برگردن فردی که رضایت داده نیست و گناه آزار و اذیت فرد (در صورت اینکه انجام بشود) گرد فرد خاطی است
   ثانیا علمای دین مسئول نظر دادن در دین نیستند ! مسئول تطبیق دین هستند و وقتی در صدر اسلام یک حکمی قرار داده شده مرجعی نمیتواند به دلیل سازگار نبودن آن حکم با ذائقه جامعه تغییر دهد
   و نکته آخر اینکه وقتی یک مسئله در تمام زوایا بررسی نکردیم و عالم در آن مسئله نیستیم به جای علما نظر ندهیم

   پاسخ
   • خانم راد
    خانم راد گفته:

    اینکه میگید به زور زن رو صیغه کنن خوب نیست، بله خوب نیست و شرط صیغه هم همینه که رضایت قلبی داشته باشن. مگرنه باطله باطل،انقدر هم نمیخواد داستان سرهم کنید، چون اگر از ته قلب راضی نباشن باشه. ربطی هم به صیغه موقت نداره،دائم هم باشه باطله.زیادم هستن ادمهای زورگویی که تو شهرستان ها عقددایم بین دختر و پسر خوندن و این هیچ ربطی به اسلام نداره.

    پاسخ
  • فاطمه
   فاطمه گفته:

   سلام من ازدواج کردم سه ساله ولی می‌خوام با یکی دیگه صیغه کنم از نظر قانونی مشکلی داره ایا

   پاسخ
   • امین
    امین گفته:

    از شما با این اسم بعیده چنین حرفی!
    معلومه که ایراد داره!
    یک زن نمی تونه همزمان با دو مرد رابطه جنسی داشته باشه

    پاسخ
  • علی
   علی گفته:

   سلام خدمت مهرداد عزیز منظور از روش سوم که مرد صیغه را قرائت میکنه اینکه زن کاملٵ راضی هست فقط مرد از طرف خانم وکیله برا خواندن صیغه نه این که زن تمایلی به نکاح نداشته باشه و مرد به زور خانم رو به عقد خودش دربیاره اگر زن ناراضی باشه عقد کاملٵ بیهوده و باطل میشه چه در عقد دائم و چه در عقد موقت
   موفق باشید یاعلی

   پاسخ
 24. عرفان
  عرفان گفته:

  یک سوال داشتم
  اگر فرد آز فامیل ها باشد و همسرش زنده باشد پدر مرده و متحل باشد این بگو
  جواب میشه نه درسته.
  و یک سوال دیگه مردی مسلمانان بخاهد با یک یهودی صیقه شود. در ایران
  و سوال آخر
  بخاهد با ان یهودی ازدواج کند باز جواب نه درسته
  ممنون

  پاسخ
 25. عیسی
  عیسی گفته:

  سلام وقت بخیر اگه مثلا شخص ثالث وجود ندارد یعنی کسی نیست میشه تنهایی بازنی که میخوای عقد موقت کنی را خواند ؟

  پاسخ
 26. صفی الله
  صفی الله گفته:

  سلام خسته نباشید .
  در صیغه موقت اگر زن عده نگه نداره
  گناهش بازن است ؟
  که نگه می داره یا نه ؟

  پاسخ
 27. مریم
  مریم گفته:

  سلام من حدود یکماه پیش بصورت مجازی با یک اقا به نیت ازدواج آشنا شدم و این اقا پیشنهاد داد که برا تعهد بیشتر صیغه محرمیت بخونیم و به مدت یکسال خوندیم من این اقا رو حتی یکبارم از نزدیک ندیدم و رابطه ما فقط تلفنی بوده الان من نمیخوام این رابطه رو ادامه بدم و این اقا مدت صیغه رو نمیبخشه من چطور میتونم صیغه رو فسخ کنم که اگه خواستم با شخص دیگه ازدواج کنم حرام نباشه

  پاسخ
 28. روشندا
  روشندا گفته:

  سلام
  درصورتی که پدر و مادر از هم طلاق گرفتن و دختر هم از پدرش یا جد پدرش خبری نداره و نمیدونه کجاست
  آیا میتونه بدونه اجازه پدر ازدواج کنه
  یا اجازه‌ی مادر هم لازمه ؟
  میشه توضیح بدین

  پاسخ
 29. بهرام
  بهرام گفته:

  وقت بخیر
  بدون اگاهی و اطلاع با زنی رابطه جنسی داشتم که متاهل بوده.
  بعد از مدتی خانم طلاق گرفتند. ایا از نظر شرعی با توجه به این موضوع که بنده از وضعیت تاهل اون خانم اطلاعی نداشتم،الان میتونم با ایشون ازدواج کنم؟!

  پاسخ
 30. بیگی
  بیگی گفته:

  میگم پدر مادر دختر راضی نباشن ولی پسر و دختر همو دوس داشته باشن باید چیکار کنن که صیغه کنن؟؟

  پاسخ
  • فاطمه
   فاطمه گفته:

   باسلام بنده دختر مجرد هستم و حقوق مادرم ب علت قوت ایشان ک وارث هستم میگیرم آیا میتوانم برای جلوگیری از قطع شدن حقوقم با اجازه پدرم صیفه نامه داشته باشم و دائم ازدواج نکنم البته ب صورت مدت داروخانه صیغخ باشد و حق گرفتن ادامه تحصیل و شغل بعد ازدواج و خروج از کشور بعد صیغه نامه دارم یا ک خیر

   پاسخ
 31. Alireza
  Alireza گفته:

  سلام
  برای زنی که همسرش دور هست.برای رفع نیاز جنسی زن باید چند سال زجر بکشد. یا اینکه حق صیغه شدن برای کسی شده میتواند.

  پاسخ
 32. Zahra
  Zahra گفته:

  من با دوستپسرم ۱۴ ماهه که دوست هستیم‌.میخاستم رابطمون حرام نباشه.میتونیم صیضه بخونیم؟بدون اجازه پدر؟

  پاسخ
 33. Ali
  Ali گفته:

  آیا حتما باید متن صیغه با خانم به عربی خوانده شود ؟
  یا اگر دو طرف راضی باشند هم و متن را نخوانند میشود؟

  پاسخ
 34. راه درست
  راه درست گفته:

  سلام ایا خانوم مسلمان طلاق گرفته ای که از انگلیس بیاد ایران و عقد محضری موقت برای چند سال بینمون خوانده بشه میتونه اون چند سال اقامت داشته باشه ایران با یک ویزای مثلا ۶ ماهه؟ برای اینکه بتونه چند سالی بمونه ایران ولی نخواد که شهروندی انگلیسش رو از دست بده چیکار باید بکنه؟ ممنون میشم توضیح بدین.

  پاسخ
 35. بسم الله
  بسم الله گفته:

  سلام این رو چطور تلفظ کنیم؟ قبلت التزویج، الف و لام رو باید تلفظ کرد؟

  پاسخ
 36. فرزانه
  فرزانه گفته:

  سلام به تازکی به پسری آشنا شدم که قرار است به خواستگاری بیاید،آیا می توانم موقتا برای شناخت صیغه محرمیت بخوانیم ؟تا عقد دائم؟
  چه کسی باید عقد را کاری کند؟

  پاسخ
 37. ندا
  ندا گفته:

  سلام. وقتی یه زن ازدواج کرده ولی رابطه ای نداره با همسرش و نمیتونه طلاق بگیره…چرا اسلام یه راه چاره برای زن قرار نداده و نمیتونه صیقه ی مرد دیگری بشه اما مرد میتونه با وجود زن عقدی چندین بار با زنهای دیگه صیغه کنه ؟؟یا وقتی زن صیقه شده و اگر باردار بشه مرد هیچ مسولیتی در قبال زن نداره این واقعا عدالت هست؟

  پاسخ
 38. ناشناس
  ناشناس گفته:

  سلام من میخام صیغه ی یک نفر بشم پدرم و پدربزرگم در غید حیات هستن اما رضایت ندارن در اصل کلن خبر ندارن اما ما قرار نیست تو این مدت رابطه ی جنسی داشته باشیم و قرار باکره بمونم در این صورت اگه باشه صیغه حلاله؟

  پاسخ
 39. محمد
  محمد گفته:

  با سلام با دختری از راه دور آشنا شدیم از طریق مجازی قصد خواستگاری دارم آیا میشود برای شناخت از راه دور خود ما صیغه تی محرمیت بخوانیم ،اگر آره چطور ،؟

  پاسخ
 40. حمیدرضا
  حمیدرضا گفته:

  سلام، من با یه خانم قرار ازدواج دائم گذاشتیم ولی به دلیل شرایط تحصیلی هردو و همچنین جو اشرافی خانواده ها و جور نشدن وسایل زندگی، قرار بر عقد موقت کردیم چون ترس بر این میره که نافرمانی خدا بشه، ولی خانواده ها به دلیل ذهنیت های امروز اجازه ازدواج موقت نمیدن، مرجع تقلید هم فتوای احتیاط واجب داده، و ما میخوایم رجوع کنیم به مرجعی که اجازه ی پدر رو شرط نمیدونه آیا در این صورت مشکلی هست؟!

  پاسخ
 41. واقع بین
  واقع بین گفته:

  سلام.این صیغه ساعتی یعنی چی؟چقدرمسخره،دوما وقتی هیچ سندی نباشه چطور وقتی دختر پسری توخیابون باشن به پلیس ثابت کنن محرم هستند؟سوما بدون سند ازدواج اومدیم خانم باردارشدن اون وقت پدر این بچه رو چطور پیدا کنه یا ثابت کنه پدرشه؟این چه فرقی با زنان داره؟چهار تا لفظ عربی همه چی رو درست میکنه؟خوب یه خانم وآقایی که نامشروع رابطه دارن لابد هردو راضیا،واقعا مضخرف.حالم به هم میخوره،زمان پیامبر شرایطش با الان فرق داره،این موارد فقط بابی برای خیانت مردان متاهل ایجاد کرده که بدن تعهد به چنین کاری اقدام کنن

  پاسخ
 42. 12
  12 گفته:

  سلام‌ من با یه دختر خانمی تو رابطه هستم‌ همدیگه رو دوس داریم‌با خانواده ی دختر حرف زدم‌خواستگاری کردم قبول نکردن ک ازدواج کنیم بدون اجازه ی پدر و اینکه پدر ایشون معلول هستن و عموشون قیومش هست بدون‌اجازه ایشون میشه صیغه ی محرمیت خوند؟؟

  پاسخ
 43. جواد
  جواد گفته:

  سلام بایک خانمی میخوام صیغه کنم این خانم شوهر دارن ولی الان ۲ سال هیچ رابطه زناشویی باهم نداشتن این صیغه درسته یا نه

  پاسخ
  • محمد
   محمد گفته:

   سلام خیر تا زمانی که زن از شوهرش طلاق نگیره و عده طلاق تموم نشه با مرد دیگه نمیتونه رابطه داشته باشه و اگر قبل از طلاق گرفتن یا بعد از اینکه طلاق گرفته ولی هنوز عدش تموم نشده با مرد دیگه رابطه برقرار کنه مرتکب زنای محصنه (زنا با زن شوهر دار) شده و بر مردی که باش رابطه جنسی برقرار کرده حرام ابدی خواهد شد یعنی حتی اگه از شوهرش هم طلاق بگیره دیگه نمیتونه با این مرد ازدواج کنه

   پاسخ
 44. نجیب الله رحیمی
  نجیب الله رحیمی گفته:

  سلام ببخشید کسی از طریق فضای مجازی به بهانه مهریه ضیغه موقت کلا برداری کرده یگ خانوم یگ اقا به اسم عالم دین من باید چکار کنم

  پاسخ
  • Kosar
   Kosar گفته:

   سلام خسته نباشید من یه سوالی خدمتتون داشتم من سه سال هست با پسری دوست هستم ولی بخاطر اینکه ما شرایط عقد نداریم و زیاد بیرون میریم باهام مخایم بین دوتامون عقد موقت جاری کنیم ینی نه خانواده اون بدونن نه خانواده من و اینکه من باکره هستم میشه بدون اجازه خانواده عقد کنیم؟؟

   پاسخ
 45. جعفر
  جعفر گفته:

  سلام خدمت شما. یک برادرم چندوقتی میشه عاشق یک زن شوهردارشده واین خانم هم برادرم رودوست داره این خانم به خاطرمسائلی نمیتونه ازهمسرش جداشه ایامیتونن صیغه محرمیت بخونن وباهم درارتباط باشن

  پاسخ
  • خانم راد
   خانم راد گفته:

   نمیشه،ازدواج باز شوهر دار و حتی زنی که طلاق گرفته و تو عدس باطل و حرومه. حتی صیغه موقت هم باشه زنه و تموم کنه باز باید عده نگه داره. صیغه فقط بعد از عدش خونده میشه. اگر الان با هم رابطه داشته باشن حروم ابدی میشه بهم.

   پاسخ
 46. امیرحسین
  امیرحسین گفته:

  سلام وقت بخیر. اگر یه خانومی رو بدون ثبت رسمی صیغه کنیم، برای ما مشکلی ایجاد میشه؟؟
  مثلا امکان داره افرادی مزاحمت ایجاد کنن و بگن که صیغه نبوده و زِنا بوده.
  اون موقع ما باید چطوری از لحاظ قانونی ثابت کنیم؟؟؟

  پاسخ
 47. بهار رحیمی
  بهار رحیمی گفته:

  زَوَّجتُ مُوَکِّلَتِی نَفسِی، فِی المُدَّۀِ المَعلُومَۀِ، عَلَی المَهر المَعلُوم،مدت ۶ما ومهر۱۰میلیون ریال خوندم.ایا خواندن این صیغه از طرف مرد صحیح است؟ اقا گفت صیغه رو بخونم من گفتم بخون متن بالا رو خوند و بعد از من پرسید قبوله من گفتم بله. من چهار روش رو ک خوندم بعد خوندن این متن توسط اقا باید خود اقا فوری میگفت قبلت و تزویج. حالا من موندم ک ایا این صیغه خونده شده صحیح است ایا ما الان محرم هم هستیم یا خیر؟! لطفاً بهم جواب بدین خیلی مهمه. در ضمن آقا حین خواندن صیغه اسم من رو نخوند

  پاسخ
 48. بنده خدا
  بنده خدا گفته:

  سلام من با دختری که طلاق داده بودم دوباره عقد موقت کردم،ولی زمان رو معلوم نکردیم،تو فکر من بود که به اندازه همون صیغه قبلیمون باشه ولی حرفی درموردش نزدیم،عقدمون درسته؟

  پاسخ
 49. مهدی
  مهدی گفته:

  سلام من با یکی از اقوام که قصد ازدواج داشتم نامزد شدیم برای شناخت بهتر و مرتکب گناه نشدن صیغه محرمیت ۱ ساله خواندیم . تو این یکسال رابطه کامل داشتیم با هم حالا که ۱ سال تموم شده و به هم نامحرم شدیم از اونجایی که نامزدم دیگه باکره نیست میتونیم خودمون صیغه رو بخونیم؟؟

  پاسخ
 50. محمود
  محمود گفته:

  سلام اگه مردی بخواهد زودتر صیغه تمام کند باید تمام مهریه بپردازد

  پاسخ
  • ناشناس
   ناشناس گفته:

   سلام وقت بخیر
   برای اینکه تو محضر صیغه کنیم که کاغذی دستمون باشه حتما اجازه پدر نیازه؟ دختری هستم که یکبار عقد کردم جدا شدم الان میخوام بدون اطلاع بابام صیغه دوست پسرم بشم اما چون نمی‌خوام مشکل ایجاد بشه دوست دارم کاغذی تو دستمون باشه ، راهکار چیه ؟

   پاسخ
 51. مهدی
  مهدی گفته:

  سلام ایا میتوانم دختری راکه بکارتش بوسیله خودم از دست رفته بدون اجازه پدرش صیغه کنم
  وایا این از نظر شرعی اشکال داره یا نه

  پاسخ
 52. اکرم صدیق
  اکرم صدیق گفته:

  باسلام خانمی هستم ۳۶ساله مطلقه با آقایی میخایم بهم موقت محرم شیم شرایطشو برامون ذکر میکنید بیزحمت…ممنون

  پاسخ
 53. عسل
  عسل گفته:

  سلام خسته نباشید ببخشید آیه ای جهت باطل کردن صیغه موقت میخواستم بگم میشه اون ایه رو بگید بیزحمت برای باطل کردن صیغه موقت میخواستم

  پاسخ
 54. فریبا
  فریبا گفته:

  سلام یکی از بستگانم مدت صیغه اش ۴ ماهه تموم شده و الان ادعای مهریه داره آیا میتونه درخواست مهریه کنه اونم بعد از چهار ماه؟؟؟ لطفا جواب بدید ممنونم

  پاسخ
 55. امید
  امید گفته:

  من یک فرد اتباع خارجی هستم می توانم با یک ایرانی صیغه باشم

  پاسخ
 56. خان
  خان گفته:

  سلام آیا زنی که دوتا بچه داره می‌تونه صیغه بشه و شاهدی هم میخواد

  پاسخ
 57. خلیل
  خلیل گفته:

  سلام با دختری اشنا شدم عقد کرده و طلاق گرفت اما هنوز باکره مونده رابطه نداشتن پدرش فوت کرده و پدربزگشم فوت کرده میشه صیغه کرد ؟ یعنی اجازه از کسی دیگه لازم نیست؟

  پاسخ
 58. بنده خدا
  بنده خدا گفته:

  زن و مرد هیچکدام دستمال کاغذی نیستند برای ارضاء,عشق و ازدواج موقت و دست به دست شدن
  مخصوصا اگر دختر و یا پسر باشد که اون زیبایی و باکرگی خود را برای یک عمر ازدواج دائمی از دست بدهد
  ازدواج موقت حرام عقلی و شرعی است
  و منظور از متعه فعل رخ داده است نه دستور و جواز برای این کار
  امروز جامعه نیاز به فرزند آوری دارد

  پاسخ
 59. مهدی
  مهدی گفته:

  سلام.
  من خانمی میخواهم برای صیغه. اگر کسی تمایل داشت ،لطفا پیام دهید. تشکر

  پاسخ
 60. الهام
  الهام گفته:

  اگر دختر باکره در شهری دیگر باشد وخانواده دختر هم در شهری دیگر باشند ودختر بخواهد ازدواج موقت کند وپدر او نتواند به آن شهری که دخترش هست برود آیا می‌شود ازدواج موقت صورت گیرد بدون حضور پدر یا خیر.

  پاسخ
 61. مهدیس
  مهدیس گفته:

  وقت بخیر اگر بین آقا و خانمی که همسرشون فوت شده صیغه محرمیت خوانده بشه و بعد از مدتی صیغه رو باطل کنن آیا اون آقا همیشه به دختر اون خانمی که می‌خواهند باهاشون صیغه بخونن محرم میمونن؟
  حتی دز صورت باطل شدن صیغه؟

  پاسخ
 62. مرجان
  مرجان گفته:

  با سلام‌. من خانم هستم یکبار من خودم خوندم آیه زوجتک نفسی آقا گفتن قبلت التزویج .یکبارم آقا خوندن آیه رو من گفتم قبلت التزویج
  از قبل هم مهریه و مدت توافق کردیم
  آیا درست جاری شده صیغه؟
  آقا که خوندن من دوباره گفتم قبلت التزویج

  پاسخ
 63. زهرا
  زهرا گفته:

  سلام ما صیغمون دوماه ازش مونده بود ولی حواسمون نبود ک باید اولش باطل کنیم بعد دوباره تمدید کنیم و اینک از هم چند ماهی دور هستیم تا وقتی برگردن خود ب خود قبلی باطل میشه میخاستم بدونم صیغه تمدید شده باطل هست یا ن؟

  پاسخ
 64. احمد
  احمد گفته:

  با درود
  با زنی که تازه خطبه طلاق عقد دائم را خوانده اگر بعد از ۲ هفته صیغه موقت خوانده شود مشکلی ندارد یا باید مدت عده رعایت شود و صیغه خوانده شده باطل است حتی شخص همان همسر قبلی خودش بوده؟

  پاسخ
 65. Kosar
  Kosar گفته:

  سلام خسته نباشید یه سوالی خدمتتون داشتم من سه سال هست که با یه پسری دوستم واینکه من باکره هستم بخاطر اینکه شرایطمون جور نیس نمتونیم عقد کنیم ما میخایم یه عقد موقت جاری کنیم ینی نه خانواده اون بدونن نه خانواده من فقط بین دوتامون میشه بدون اجازه خانواده این صیغه رو جاری کنیم

  پاسخ
 66. احمد
  احمد گفته:

  من ۴۰ سالمه و تا الان با هیچ زنی نبودم. حالا دیگه واقعا خسته شده ام. باید چه کار کنم. راهنماییم کنید.

  پاسخ
 67. مهدی
  مهدی گفته:

  سلام بنظر من انسان شرایط رو میسنجه و بطور صلاحدید و تفاهمی انجام میگیره و مشکلی نداره با طی مراحل و گفتگو اگر شخصی مایل است یا کسی رو معرف داری لطفا از طریق پیام یا تماس با من درمیون بزاره

  پاسخ
 68. محمد
  محمد گفته:

  اگر صیغه را خودمون بخونیم و کاغذی وسط نباشه و در هنگام همبستر شدن دستگیرمان کنن ، اونموقع باید چکار کرد؟

  پاسخ
 69. بهنام
  بهنام گفته:

  سلام و عرض ادب بنده با خانمی که قصد ازدواج دارم صیغه ۱ماه خوندیم با مهریه معلوم .‌‌‌‌اما ایشون شهرستان هستند..من میتونم ایشون به همراه خود بیارم شهر خودم یا نه الان میگه پدرم اجازه نمیده ..پس صیغه برا چیه؟؟چیزی هم نگفتیم محدودیت نزاشتیم

  پاسخ
 70. رضا
  رضا گفته:

  سلام وقت بخیر من برای رفع نیاز میخام صیقه بشم با یه خانومی برای یک ساعت هم مهریه هم ساعتش مشخص میشه قبلش بعد این که حلاله؟؟؟

  پاسخ
 71. گلزار
  گلزار گفته:

  سلام
  اگر اختلاف و دعوایی پیش بیاد و از مرد حدودا ۲ هفته یا بیشتر نزدیک ۱ ماه هیچ خبری نباشه دیگه صیغه باطل میشه خود ب خود یا همچنان زن شوهردار محسوب میشه؟

  پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *