دفتر چه صیغه نامه

ازدواج سنت پیامبر است و بنیان تشکیل خانواده است. کشور های مختلف برای تشکیل خانواده آداب متفاوتی دارند. در کشور ما نیز این آیین آداب و رسوب خاص خود را دارد. برای محرم شدن زن و مرد ابتدا باید صیغه جاری شود که آن نیز شرایط خاص خود را دارد. در جامعه ای که راه برای ارضای نیازهای جنسی وجود ندارد،‌ ازدواج موقت شاید بهترین راه هم از نظر شرعی و نیز از نظر قانونی و حقوقی به حساب میاید.

آیا می توان دختر باکره را صیغه نمود؟

در این خصوص باید گفت دختر باکره رشیده را باید با اجازه پدر یا جد پدری وی صیغه نمود. در صورتی که دسترسی به هیچ یک از آن ها وجود نداشته باشد بدون اجازه پدر صیغه قابل اجراست. در صورتی که دختر قبلا ازدواج کرده باشد و بکارت او به واسطه شوهر از بین رفته باشد در این صورت به اجازه پدر و جد پدری نیازی نیست. اما در صورتی که بکارت وی به واسطه زنا از بین رفته است اجازه پدر احتیاط واجب است.

متن صیغه و انواع روش های جاری شدن

۴ روش در خواندن صیغه وجود دارد. در روش اول شخص ثالثی به نام عاقد وجود دارد که از دو طرف یعنی زوج و زوجه وکالت می گیرد و پس از آن ابتدا به وکالت از خانم می گوید: «زَوَّجتُ مُوکِّلَتی (نام خانم) مُوَکَّلی (نام آقا) فِی المُدَّۀِ المَعلُومَۀِ عَلَی المَهر المَعلُوم» سپس به وکالت از آقا می گوید: «قَبِلتُ التَّزویجَ لِمُوَکِّلی (نام آقا)»

در روش دوم خانم و آقا صیغه مربوط به خود را می خوانند: در این صورت خانم می گوید: «زَوَّجتُکَ نَفسِی فِی المُدَّۀِ المَعلُومَۀِ، عَلَی المَهرِالمَعلُوم » و آقا بلافاصله می گوید: «قَبِلتُ التَّزویجَ»

در روش سوم عاقد از عروس وکالت می گیرد که خود صیغه عقد را بخواند. در این صورت در واقع عاقد داماد است. در این صوت صیغه عقد اینگونه جاری می شود:

داماد ابتدا به وکالت از عروس می گوید: «زَوَّجتُ مُوَکِّلَتِی (نام خانم) نَفسِی، فِی المُدَّۀِ المَعلُومَۀِ، عَلَی المَهر المَعلُوم» سپس بلافاصله از طرف خودش می گوید: «قَبِلتُ التَّزویج»

در روش چهارم خانم از آقا وکالت می گیرد و عاقد می شود. در این صورت صیغه عقد به این صورت جاری می شود:

عروس ابتدا می گوید: «زَوَّجتُک نَفسِی، فِی المُدَّۀِ المَعلُومَۀِ، عَلَی المَهر المَعلُوم» سپس بلافاصله از طرف آقا می گوید: «قَبِلتُ التزویج لموکِّلی (علی)»

مهریه در ازدواج موقت

در صیغه کردن باید مهریه به طور کامل معلوم شود. به عنوان مثال اگر مهریه یک شاخه گل رز است باید عنوان شود که کدام شاخه گل رز. یا اگر عنوان نشده ارزش مالی آن نیز عنوان شود. به عنوان مثال یک شاخه گل رز به مبلغ ۲۰ تومان. همچنین مدت صیغه نیز باید به صورت دقیق معلوم شود. اگر خانم و آقایی قصد انجام عقد دائم را دارند باید مدت صیقه آن ها تمام شود یا آقا بگوید بقیه مدت را به همسرم بخشیدم. در غیر این صورت عقد دائم باطل می شود. پس از جاری شدن صیغه مهریه برگردن مرد است. اگر مرد با زن رابطه برقرار کند، باید تمام مهریه را به او بدهد در غیر این صورت پرداخت نصف مقدار مهریه الزامی است.

شناسایی انواع مهریه ؛  مطالبه مهریه در ازدواج دائم چگونه است؟

صیغه

شرایط صیغه و ازدواج موقت چیست؟

ازدواج موقت از نظر شرعی در اسلام حلال قرار داده شده پس از نظر قانونی و حقوقی نیز مشکلی ندارد. انجام آن مستلزم یکسری شرایط است که در ادامه به آن می پردازیم:

 1. برای ازدواج موقت احتیاجی به نوشتن و گرفتن شاهد نیست. همین که صیغه خوانده شود کافی است.
 2. اگر صیغه ازدواج موقت توسط زن و مرد جاری نشود و عاقد داشته باشد، عاقد باید بالغ باشد.
 3. اگر زن شوهردار با مردی که قرار است در آینده با او ازدواج کند، زنا کند، آن زن برای همیشه بر او حرام می شود.
 4. در ازدواج موقت طلاق وجود ندارد. بلکه با پایان مدت زمان تمام می شود. یا اینکه مرد می گوید بقیه زمان را به همسرم بخشیدم.
 5. صیغه تنها با زنانی امکان پذیر است که بکارت آن ها با شوهر کردن از بین رفته باشد. (ازدواج با زنانی که بکارت آن ها به واسطه زنا از بین رفته است مانند ازدواج با زنان باکره با اجازه پدر صورت می پذیرد)
 6. مرد می تواند زنی که هنوز در عقد موقت او قرار دارد و مدت عده او تمام نشده به عقد دائم خود در بیاورد.
 7. زن نباید هنگام جاری شدن صیغه موقت در نکاح مرد دیگری باشد.
 8. رضایت طرفین باید وجود داشته باشد.
 9. در مورد اینکه آیا مرد می تواند با همسر موقت خود بیشتر از ۴ ماه نزدیکی نکند بین علما اختلاف است.
 10. همانطور که خواستگاری از زنی که ازدواج دائم کرده حرام است، خواستگاری از زنی که به صیغه فرد دیگر در آمده نیز حرام است.

مسائل جنسی در صیغه ازدواج موقت

در ازدواج موقت اگر شرطی قید نشده باشد، هر دو طرف می تواند از یکدیگر به اندازه رابطه جنسی در عقد دائم لذت ببرند و نزدیکی صورت بگیرد. اما اگر زن ضمن عقد ذکر کرده باشد که به نزدیکی راضی نیست این عمل انجام نمی پذیرد تا زمانی که زن رضایت زن حاصل شود. اگر صیغه موقت به منظور آشنایی باشد و پدر دختر باکره این امر را ذکر کرده باشد، نزدیکی نباید صورت بپذیرد.

صیغه محرمیت

حقوق زنان در ازدواج موقت و صیغه

در ازدواج موقت زن از مرد ارث نمی برد و بالعکس؛ مرد نیز از زن ارث نمی برد. اگر باردار شود حق خرجی به او تعلق نمی گیرد. حتی اگر این امر را در هنگام صیغه نداند. در عوض زن نیز برای بیرون رفتن از خانه نیاز به اجازه شوهر ندارد. مگر آنکه حق و حقوق شوهر پایمال شود که در این صورت حرام است.

شرایط طلاق توافقی در ازدواج دائم چیست؟

آیا پدر یا جد پدری می توانند صیغه جاری نمایند؟

پدر می تواند برای دختر یا پسر نابالغ خود را صیغه موقت جاری کند. اگر پدری دختر نابالغ خود را که از او خبری ندارد صیغه کند در صورتی که نداند او مرده است یا زنده و یا کجا زندگی می کند، برحسب ظاهر محرم بودن صورت می پذیرد . اگر معلوم شود دختر در زمان عقد زنده نبوده است عقد باطل است.

آیا صیغه و ازدواج موقت محدودیت دارد؟

در ازدواج موقت برای زنان جایز نیست در یک زمان در عقد بیش از یک نفر باشند. اما برای مردان محدودیتی ندارد. مرد می تواند به هر تعداد را صیغه کند. مدت عده برای زنان در ازدواج موقت دوبار پاک شدن از قاعدگی است و برای کسانی که قاعدگی برای آن ها صورت نمی پذیرد، این مدت ۴۵ روز است. اما برخی معتقدند که اگر شوهر در ازدواج موقت فوت کند، این مدت مثل ازدواج دائم واست و ۴ ماه و ۱۰ روز به طول می انجامد.

ازدواج موقت

 

آیا ازدواج موقت شرعی است؟

ازدواج موقت شرعی و قانونی است و از نظر حقوقی نیز اشکالی ندارد. این حکم از آیه ۲۴ سوره نساء برگرفته شده است که خداوند در این آیه می فرمایند:

(((فَمَا استَمتَعتُم بِهِ مِنهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً)))؛

«زنانی را که متعه کرده اید، مهرشان را به عنوان فریضه ای به آنان بدهید».

البته فقهای عامه آن را نمی‌پذیرند و معتقدند این آیه در مورد استمتاع در ازدواج دائم است. متعه به معنای صیغه و ازدواج موقت است که در اسلام برای جلوگیری از زنا بوجود آمده است. این حکم مخالفان و موافقان زیادی دارد. موافقان صیغه موقت معتقدند که صیغه برای جلوگیری از روابط نامشروع و زنا در جامعه است. بنابراین از گسترش روابط آزاد جنسی جلوگیری می‌کند. حتی ازدواج موقت برای جوانانی است که در دوران نامزدی قرار دارند و می خواهند برای آشنایی بیشتر محرم شوند نیز مناسب است. اما متعه مخالفان بسیاری نیز دارد. مخالفان این امر معتقدند که این کار کلاه شرعی به حساب می آید و پایمال کردن حقوق زنان است. همچنین باعث بروز بیماری های مقاربتی و انتقال آن در جامعه می شود. متعه برای مردانی که متاهل هستند باعث فروپاشی بنیان خانواده می شود و این امر مطابق برخی از دلایل مذهبی منسوخ است.

متعه در دوران اسلام

با اینکه در کشور ما متعه از نظر حقوقی و قانونی اشکالی ندارد اما از نظر فرهنگی میان مردم جامعه باب نشده است که تبعات آن موجب بالا رفتن آمار طلاق می شود. در دورانی از زمان پیامبر این امر بنا به وضعیت اجتماع جایز بوده اما نقل است که بعد ها توسط خلیفه دوم ممنوع اعلام شده است. بنابراین اهل سنت معتقدند آیه ۲۴ سوره نسا بنا به روایات نسخ شده است و صیغه و ازدواج موقت اعتقاد ندارند. سند موثقی در رابطه با اینکه متعه در زمان فوت پیامبر اکرم چه حکمی داشت وجود ندارد و در رابطه با آن سخنان بسیاری وجود دارد.

تفاوت های مهم ازدواج موقت و دائم

 • در ازدواج دائم مخارج و پرداخت نفقه زن برعهده مرد است اما در ازدواج موقت زن و مرد در رابطه با جزئیات زندگی هرگونه که بخواهند پیمان می بندند.
 • در ازدواج موقت پس از پایان مدت ذکر شده ضمن صیغه زن و مرد می توانند آن را تمدید کنند یا از هم جدا شوند اما ازدوج دائم مادام العمر است و برخلاف ازدواج موقت در آن طلاق وجود دارد .
 • در ازدواج دائم زن و شوهر از یکدیگر ارث می برند اما در ازدواج موقت این چنین نیست.
 • در ازدواج موقت برخلاف ازدواج دائم ورود و خروج زن منوط به اجازه همسر نیست و جزئیات روابط آن ها بین خودشان تعیین می شود.
 • در ازدواج دائم اگر مهر تعیین نشود، اجرت المثل آن به زن داده می شود اما ازدواج موقت بدون تعیین کامل مهریه صحیح نیست.
 • در ازدواج موقت و دائم پرداخت مهریه بر گردن مرد است.

نظرات شهید مطهری در باب ازدواج موقت

شهید مطهری در باب ازدواج موقت می فرمایند: در واقع مسأله ازدواج موقت هم اگر انسان خوب دقت کند، معلوم است که برای یک حالت ضروری است.این که اسلام ازدواج موقت را اجازه داده، نه برای شهوت رانی یک عده افرادی است که یک زن دارند و گاهی دو و سه و حتی چهار زن دارند و برای تنوع دنبال ازدواج موقت می‌روند که به ثواب نائل بشویم! نه، برای اینها ثواب ندارد، گناه هم دارد.

فرمایشات ایشان را میتوانید در آثار استاد شهید مطهری جست و جو کنید. نظرات ایشان در باب تفسیر سخنان ائمه اطهار بدین شرح است که در صورتی که ازدواج دائم موجب رفع نیاز است، انسان به صیغه احتیاج پیدا نمی کند. ایشان مفاهیمی همچون صیغه ساعتی که در جامعه امروزی باب شده را نهی فرمودند. همچنین صیغه را احیاء سنت متروکه خواندند و تاکید کردند در مواردی که نیاز به صیغه نیست از آن اجتناب شود.

احکام صیغه چیست؟

قوانین مدنی ایران مبنی بر ازدواج موقت

ازدواج موقت و صیغه در ایران مطابق ماده ۱۰۷۵ قانون مدنی در ایران به رسمیت شناخته شده است. بنابراین از نظر قانونی و حقوقی اشکالی بر آن وارد نیست.

بر اساس ماده ۱۰۷۵ قانون مدنی: نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد.

در حال حاضر چندین ماده از قانون مدنی ایران به ازدواج موقت تعلق دارد. در این قانون در رابطه با موارد مختلف نظیر مهریه، نفقه، طلاق، عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن و همچنین عده وفات بحث شده است.

پاسخ به متداول ترین سوالات

آیا می توان دختر باکره را صیغه نمود؟

در این خصوص باید گفت دختر باکره رشیده را باید با اجازه پدر یا جد پدری وی صیغه نمود. در صورتی که دسترسی به هیچ یک از آن ها وجود نداشته باشد بدون اجازه پدر صیغه قابل اجراست. در صورتی که دختر قبلا ازدواج کرده باشد و بکارت او به واسطه شوهر از بین رفته باشد در این صورت به اجازه پدر و جد پدری نیازی نیست. اما در صورتی که بکارت وی به واسطه زنا از بین رفته است اجازه پدر احتیاط واجب است.

آیا ازدواج موقت شرعی است؟

ازدواج موقت شرعی و قانونی است و از نظر حقوقی نیز اشکالی ندارد.

آیا صیغه و ازدواج موقت محدودیت دارد؟

در ازدواج موقت برای زنان جایز نیست در یک زمان در عقد بیش از یک نفر باشند. اما برای مردان محدودیتی ندارد. مرد می تواند به هر تعداد را صیغه کند.

پانوشت: متعه و شرایط آن , مدت زمان صیغه و ازدواج موقت , روابط جنسی در صیغه , قوانین ایران در باب ازدواج موقت , ازدواج موقت از لحاظ شریعت , متن صیغه , صیغه با زن متاهل

2.8/5 - (60 امتیاز)
66 پاسخ
 1. هوشنگ
  هوشنگ گفته:

  با سلام یک سوالی از محضر جنابعالی دارم. ؟
  مردی هستم که با یک خانم خارجی ازدواج دائم کردم .ولی این خانم خارجی به کشور خودش بازگشته و بیشتر از ۳ سال است که هیچ گونه رابطه ای نداشتم .
  در این شرایط میخواهم خانمی را به صیغه خودم در بیاورم .آیا میتوانم خانمی را به عقد موقت در بیاورم ؟
  از نظر قانونی و شرعی مشکلی ندارد؟
  متشکر میشوم پاسخ بفرمایید.

  پاسخ
 2. سحر
  سحر گفته:

  سلام . صیغه چندساعته حلال است یا مشکل شرعی دارد؟ و عده ازدواج موقت به چه صورت است؟ مثلا زند با یک فرد صیغه یک روزه یا چند ساعته شود دوباره مثلا بعد یک ماه بخواهد صیغه همان شخص شود مشکلی دارد؟

  پاسخ
  • نویسنده وکیل من
   نویسنده وکیل من گفته:

   صیغه چند ساعته مشکل شرعی ندارد اما توصیه هم نمی شود، در خصوص عده بله، اگر یک ساعت هم صیغه اتفاق افتاده باشد عده باید نگه داشته شود

   پاسخ
 3. رویا
  رویا گفته:

  سلام وقت بخیر

  ببخشید. من یکی از بستگانم خواستگارم بودن پدر و مادرم و خانواده ام. رضایت دارن به ازدواج مان من بین خودم و اقا بدون اطلاع به بزرگ تر ها صیغه محرمیت خواندیم چون می خواهیم اسنا بشیم تا زمان عقدرسمی اما بدون اطلاع خانواده. اما پدرم به این وصلت رضایت دارن ایا صیغه باطله یا نه؟ ما محرم هستیم یانه

  پاسخ
 4. علی صابری
  علی صابری گفته:

  سلام
  ممنون از مطالب و روشن گری که دارید
  🌹همواره در پناه امام زمان ارواحنا فداه باشید🌹

  پاسخ
  • نویسنده وکیل من
   نویسنده وکیل من گفته:

   بله، با شماره تلفن های درج شده در سایت تماس بگیرید

   پاسخ
 5. علی
  علی گفته:

  سلام ببخشید من ۲۵ سال سن دارم و میخوام یک زن مطلقه رو به عقد موقت خودم در بیارم و مرتکب زنا نشم آیا میتوانم صیغه را خودم جاری کنم

  پاسخ
 6. مریم
  مریم گفته:

  سوال.. زنی که سه سال است ازدواج دایم کرده و به خانه‌ی شوهر هم رفته ولی در طول این سه سال بدلیل مسائلی پرده بکارت او پاره نشده، و اکنون طلاق گرفته.. آیا برای ازدواج مجدد نیاز به اجازه پدر دارد؟!

  پاسخ
  • بله نیاز به اجاره پدرتان دارید
   بله نیاز به اجاره پدرتان دارید گفته:

   اگر دختر باکره باشد چنانچه مطلقه باشد نیز ، نیاز به رضایت پدر است

   پاسخ
   • علی
    علی گفته:

    سلام مجردم ایادر شناسنامه و یا جایی که بعدا معلوم بشه صیغه کردم معلوم هست و ایا باید ثبت بشه

    پاسخ
    • نویسنده وکیل من
     نویسنده وکیل من گفته:

     عقد موقت در شناسنامه یا سامانه ثبت نیاز به ثبت ندارد

     پاسخ
 7. AMN2004
  AMN2004 گفته:

  سلام متن ازدواج موقت را باید با تمام حرکت هایش میگذاشتید و میتوانستید توضیح و جزییات بیشتری در تارنما قرار میدادید.

  پاسخ
 8. هستی
  هستی گفته:

  سلام وقت بخیر.گفته شدا بود اگر مدت صیغه و مهریه معلوم نشه صحیح نیست..مدت زمان صیغه و مهریه معلوم رو چطور باید تو متن صیغه بخونیم اگر خود زن و مرد بخوان بخونن؟؟؟

  پاسخ
 9. کوثر
  کوثر گفته:

  سلام خسته نباشید من میخوام یه صیغه ای باشه با دوست پسر مجازیم که حرام نباشه چت و عکس هامون همچین چیزی میشه؟؟؟

  پاسخ
  • نویسنده وکیل من
   نویسنده وکیل من گفته:

   برای صیغه محرمیت نیاز به اجازه پدر هست، در صورتی که اجازه پدر رو دارید میتونید صیغه محرمیت جاری کنید

   پاسخ
  • نویسنده وکیل من
   نویسنده وکیل من گفته:

   این سایت هیچگونه فعالیتی در خصوص معرفی فرد جهت صیغه ندارد.

   پاسخ
 10. Hm
  Hm گفته:

  سلام اگر خودمون متن صیغه را بخونیم از نظر قانونی جایی مارا ببینن مشکلی نداره

  پاسخ
  • نویسنده وکیل من
   نویسنده وکیل من گفته:

   در صورتی که خودتون صیغه رو بخونید از نظر شرعی و عرفی مشکلی نداره اما از نظر قانونی بهتر هست دست نوشته یا دفترچه ای دال بر این موضوع داشته باشید.

   پاسخ
 11. ملیکا
  ملیکا گفته:

  سلام وقتتون بخیر
  من با فرد اتباع خارجه میتونم
  صیغه باشم؟

  پاسخ
  • علی
   علی گفته:

   سلام.
   دختری را صیغه کردم با کلی هزینه اما پس از مدتی ب طور یکطرفه رفته و با مرد دیگری آشنا شده و مرا از همه جا بلاک کرده دست نوشته هم ندارم چگونه میتوانم او را برگردانم و به حق خود برسم در صورت ک او الان همسر من است

   پاسخ
 12. احسان ماروسی
  احسان ماروسی گفته:

  صیغه مخصوص خانم های مطلقه هست؟
  یا دختر رو هم میشه صیغه کرد؟

  پاسخ
 13. أمانة الله
  أمانة الله گفته:

  سلام علیکم ببخشید یه سوال آیا میتوانم با یه فرد غیر مسلمان و خارجی به عقد خود دراورم؟
  یا مثلا فرد خارجی ترجمه ی صیغه به انگلیسی خواند آیا مورد قبول هست؟

  پاسخ
 14. ...
  ... گفته:

  سلام
  یه چیزی منو به تعجب در آورد نوشتین خود مرد و زن هم می توانند صیغه موقت را بخوانند چه جوری ؟ مگه میشه اون وقت به هم حلال هستن یعنی می توانند رابطه بر قرار کنن متن صیغه ای که می خوانند چیست ؟

  پاسخ
  • نویسنده وکیل من
   نویسنده وکیل من گفته:

   بله صحیح هست، داخل متن توضیحات داده شده، در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر به توضیح المسائل مرجع تقلیدتون مراجعه کنید

   پاسخ
 15. sara vesal
  sara vesal گفته:

  سلام.کسی‌ ک دوسش دارم اومده خاستگاریم پدرمم راضیه ب ازدواج باهاش اما میخام بدونم بدون اجازه پدرم میتونیم خودمون متن صیغه رو بخونیم ک تا موقع عقد محرم باشیم؟

  پاسخ
 16. آرمین
  آرمین گفته:

  سلام
  دختری که سنش ۴۳ سال است را میشود صیغه کرد؟؟ یا حتماً رضایت پدر را لازم دارد؟؟؟ با توجه به اینکه خود دختر درآمد دارد و کار میکند؟؟؟ ممنون میشم پاسخ بدید

  پاسخ
 17. hossein_pz
  hossein_pz گفته:

  سلام خسته نباشید
  میتونیم از راه دور هم عقد داعم داشته باشیم یعنی مرد و زن جدا باشند از هم پیش هم نباشند
  و نیاز به رضایت کس دیگه ای هم دارع یا نع فقط عروس و دوماد
  ممنون میشم راهنمایی کنید

  پاسخ
  • امیر حسین
   امیر حسین گفته:

   آیا زن میتونه در یک لحظه به صیغه محرمیت چند مرد باشه و یا برعکس یک مرد با چند زن محرم باشه حالا با تمام شرایطی که گفتید مانند اجازه پدر و غیره اون هم تا آخر عمر

   پاسخ
 18. میثم
  میثم گفته:

  سلام
  قبل از این که صیغه توسط پسر خوانده بشود آیا دختر موافقط خود را باید اعلام کند امروزه صیقه موقت کسی قبول ندارد دوستی پسر دختر بیشتر قبول دارند آیاخود پسر می تواند صیغه را بخواند وبه دختر نگویید وبا او دوست باشد

  پاسخ
 19. امیرحسین
  امیرحسین گفته:

  اگر دختری باکره باشه و ازدواج کرده باشه قبلا و بکارتش رو هنوز داره و الانم طلاق گرفته
  برای ازدواج موقت نیاز به اجازه پدر هست؟
  لازم به ذکر که در این ازدواج موقت به بکارتش اسیب نرسه

  پاسخ
 20. پور
  پور گفته:

  سلام
  زنی که ازدواج کرده اما همسرش توانایی جنسی نداشته و به همین علت دو سال است در مرحله طلاق است و هنوز صیغه طلاق جاری نشده… آیا میتواند صیغه بخواند؟ سپاس از سایت خوبتون

  پاسخ
 21. مهدی
  مهدی گفته:

  سلام.من میخوام همزمان دوتادخترخاله رو باهم صیغه کنم آیا می شود.مشکلی ندارد چون دختر خاله هستند؟

  پاسخ
 22. روژان
  روژان گفته:

  سلام من صیغه شده بودم ولی طرف نیس یعنی فهمیدم ‌که زن داره و ترک کردم صیغه من باطل میشه خود ب خود یا حتما باید خودش بگه بخشیدم بقیه ی مدت صیغه رو؟الان حدود ۳ ماه هست ک ن رابطه ای هست ن حتی تماسی من باید چیکار کنم الانم فردی اومده برای آشنایی نمیخوام گناهی صورت بگیره نمیتونم صیغه این فرد بشم؟

  پاسخ
 23. مهرداد
  مهرداد گفته:

  پایه و اساس هر ازدواجی بین دو نفر براساس عشق و خواست متقابل قلبی آنها است. چه عقد دائمی باشد، چه موقت. فقدان این اصل اساسی، کلا هر نوع ازدواج را از نظر انسانی و اخلاقی کاملا باطل می‌کند.
  اینکه در روش سوم نوشته شده یک آقا می‌تواند خودش را وکیل یک زن قرار دهد (بدون قید کردن لزوم قطعی وجوده اجازه و رضایت قلبی زن بدور از هرگونه احساس اجبار و تهدید به هر شکل و هر دلیل که از نظر من باید کاملا قابل سنجش و تایید باشد)، و خود خطبه عقد را بخواند و خودش هم باز بدون نیاز به پاسخ زن و از طرف او، تایید زن را هم اعلام کند، قائده ای بسیار زشت،غیر منطقی، غیر اخلاقی و خطرناک است که جای سوءبرداشت و سوءاستفاده برای مردان بیماری که قصد سوءاستفاده از قوانین دینی دارند ( همانند جنایاتی که داعش در دوران اشغال مناطق شمالی عراق و سوریه مرتکب شد و زنان بسیاری را داعشیها با همین روش، به زور تملک کردند) را باز می‌گذارد و راه توجیحی برای تجاوزکاران جنسی و فرار از مجازات چنین عمل شنیعی را باز گذاشته و به نظر من بایستی از طرف علمای دینی کاملا لغو،متروک و حرام اعلام شود. چه معنی دارد که یک مرد با این قرائت کاملا در منافات با روح دین اسلام که پایه های آن بر اساس عدل است، اجازه داشته باشد که چنین اختیار بی معنایی داشته باشد!!!!

  پاسخ
  • نویسنده وکیل من
   نویسنده وکیل من گفته:

   قطعا زمانی که صحبت از دادن وکالت به میان میاد داشتن رضایت از طرف موکل شرط لازم و اولیه هست. فلذا این موضوع در صورتی صحیح هست که زن رضایت به دادن وکالت داشته باشد.

   پاسخ
  • مصطفی
   مصطفی گفته:

   بسم الله قاسم الجبارین
   اولا وقتی مرد میتواند از زن وکالت بگیرد که زن رضایت بدهد و اگر از سر حفظ جان رضایت بدهد گناهی برگردن فردی که رضایت داده نیست و گناه آزار و اذیت فرد (در صورت اینکه انجام بشود) گرد فرد خاطی است
   ثانیا علمای دین مسئول نظر دادن در دین نیستند ! مسئول تطبیق دین هستند و وقتی در صدر اسلام یک حکمی قرار داده شده مرجعی نمیتواند به دلیل سازگار نبودن آن حکم با ذائقه جامعه تغییر دهد
   و نکته آخر اینکه وقتی یک مسئله در تمام زوایا بررسی نکردیم و عالم در آن مسئله نیستیم به جای علما نظر ندهیم

   پاسخ
  • فاطمه
   فاطمه گفته:

   سلام من ازدواج کردم سه ساله ولی می‌خوام با یکی دیگه صیغه کنم از نظر قانونی مشکلی داره ایا

   پاسخ
 24. عرفان
  عرفان گفته:

  یک سوال داشتم
  اگر فرد آز فامیل ها باشد و همسرش زنده باشد پدر مرده و متحل باشد این بگو
  جواب میشه نه درسته.
  و یک سوال دیگه مردی مسلمانان بخاهد با یک یهودی صیقه شود. در ایران
  و سوال آخر
  بخاهد با ان یهودی ازدواج کند باز جواب نه درسته
  ممنون

  پاسخ
 25. عیسی
  عیسی گفته:

  سلام وقت بخیر اگه مثلا شخص ثالث وجود ندارد یعنی کسی نیست میشه تنهایی بازنی که میخوای عقد موقت کنی را خواند ؟

  پاسخ
 26. صفی الله
  صفی الله گفته:

  سلام خسته نباشید .
  در صیغه موقت اگر زن عده نگه نداره
  گناهش بازن است ؟
  که نگه می داره یا نه ؟

  پاسخ
 27. مریم
  مریم گفته:

  سلام من حدود یکماه پیش بصورت مجازی با یک اقا به نیت ازدواج آشنا شدم و این اقا پیشنهاد داد که برا تعهد بیشتر صیغه محرمیت بخونیم و به مدت یکسال خوندیم من این اقا رو حتی یکبارم از نزدیک ندیدم و رابطه ما فقط تلفنی بوده الان من نمیخوام این رابطه رو ادامه بدم و این اقا مدت صیغه رو نمیبخشه من چطور میتونم صیغه رو فسخ کنم که اگه خواستم با شخص دیگه ازدواج کنم حرام نباشه

  پاسخ
 28. روشندا
  روشندا گفته:

  سلام
  درصورتی که پدر و مادر از هم طلاق گرفتن و دختر هم از پدرش یا جد پدرش خبری نداره و نمیدونه کجاست
  آیا میتونه بدونه اجازه پدر ازدواج کنه
  یا اجازه‌ی مادر هم لازمه ؟
  میشه توضیح بدین

  پاسخ
 29. بهرام
  بهرام گفته:

  وقت بخیر
  بدون اگاهی و اطلاع با زنی رابطه جنسی داشتم که متاهل بوده.
  بعد از مدتی خانم طلاق گرفتند. ایا از نظر شرعی با توجه به این موضوع که بنده از وضعیت تاهل اون خانم اطلاعی نداشتم،الان میتونم با ایشون ازدواج کنم؟!

  پاسخ
 30. بیگی
  بیگی گفته:

  میگم پدر مادر دختر راضی نباشن ولی پسر و دختر همو دوس داشته باشن باید چیکار کنن که صیغه کنن؟؟

  پاسخ
 31. Alireza
  Alireza گفته:

  سلام
  برای زنی که همسرش دور هست.برای رفع نیاز جنسی زن باید چند سال زجر بکشد. یا اینکه حق صیغه شدن برای کسی شده میتواند.

  پاسخ
 32. Zahra
  Zahra گفته:

  من با دوستپسرم ۱۴ ماهه که دوست هستیم‌.میخاستم رابطمون حرام نباشه.میتونیم صیضه بخونیم؟بدون اجازه پدر؟

  پاسخ
 33. Ali
  Ali گفته:

  آیا حتما باید متن صیغه با خانم به عربی خوانده شود ؟
  یا اگر دو طرف راضی باشند هم و متن را نخوانند میشود؟

  پاسخ
 34. راه درست
  راه درست گفته:

  سلام ایا خانوم مسلمان طلاق گرفته ای که از انگلیس بیاد ایران و عقد محضری موقت برای چند سال بینمون خوانده بشه میتونه اون چند سال اقامت داشته باشه ایران با یک ویزای مثلا ۶ ماهه؟ برای اینکه بتونه چند سالی بمونه ایران ولی نخواد که شهروندی انگلیسش رو از دست بده چیکار باید بکنه؟ ممنون میشم توضیح بدین.

  پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.