نوشته‌ها

قتل | شرایط قتل عمد | مجازات قصاص برای جرم قت در قوانین اسلامی

قتل در قوانین اسلامی انواع مختلفی دارد و مجازات آن نیز با یکدیگر متفاوت است؛ بسته به نیت و عمل قاتل بر سه نوع است:قتل عمد قتل شبه عمد قنل غیر عمدقتل عمد قانون 290 مجازات اسلامی به طور کامل در این خصوص نوشته شده است. هرگاه مرتکب جنا…