نوشته‌ها

صیغه نامه
,

شرایط صیغه نامه برای سفارت/ ویزای همراه با صیغه نامه

افرادی که تصمیم دارند به همراه همسر خود به کشورهای خارجی مهاجرت دائمی نمایند؛ بایستی مدارک لازم را برای بررسی به سفارت تحویل دهند. یکی از این مدارک جهت پذیرش، ترجمه رسمی سند ازدواج یا صیغه‌نامه معتبر می‌باشد که ترجمه رسمی آن به زبان انگلیسی یا…