نوشته‌ها

انواع دعاوی ثبتی | وکیل پایه یک امور ثبتی | وکیل ثبتی کرج

پیشینه اسناد رسمی د ایران به دوره قاجاریه بر می گردد و پیشینه ای قدیمی دارد. وکیل امور ثبتی نیز وظیفه رسیدگی به موارد مختلف دعاوی ثبتی را دارد.در رابطه با تغییر مشخصات سجلی چه می دانید؟دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق نیز زیر م…