نوشته‌ها

نفقه به چه معناست؟ | چه میزان نفقه باید به زن پرداخت شود؟

نفقه به جه معناست؟ وچرا زن این حق را دارد؟ طبق قانون 1107 قانون مدنی نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن‌ از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت‌عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا…