نوشته‌ها

وکیل چک و سفته | بهترین وکیل چک در تهران | وکیل خوب برای چک برگشتی

در تعریف اسناد تجاری آمده است که تمام اسنادی که در مقام دعوی یا دفاع قابل استفاده و اسناد باشد سند تجاری محسوب می شود. از این رو چک و سفته و برات نیز جزو اسناد تجاری محسوب می شود. چرا که می توان از آن ها برای اثبات تعهد استفاده کرد. اهمیت چک و س…