نوشته‌ها

حضانت به چه معناست؟ | قوانین حضانت چیست | حضانت فرزند با کیست؟

حضانت به معنای پرورش و مراقبت از کودک است.این کلمه در قانون بیشتر به پرورش جسمانی کودک مربوط است و شرایط  روحی و تربیتی طفل را مود بررسی قرار نمی دهد. تا زمانی که کودک به سن بلوغ برسد،این امر برعهده والدین است. بنابراین حضانت دختران تا 9 سال و …