نوشته‌ها

فروش مال غیر چیست | انتقال مال غیر در قوانین اسلامی | ارکان فروش مال غیر

فروش مال غیر به عملی اطلاق می شود که در طی آن شخص اقدام به انتقال یا فروش اموالی می کند که متعلق به خودش نیست و برای دیگری است. این عمل در واقع نوعی تجاوز به حقوق دیگران تلقی می شود و شخص مطابق قانون مجازت اسلامی مجازات می شود. ارکان فروش مال…