نوشته‌ها

خیانت در امانت چیست؟ | مجازات جرم خیانت در امانت چیست

امانت داری یک عمل نیک و خیرخواهانه است. خیانت در امانت نیز همان پیمان شکنی در عهدی است که انجام شده و این مورد در جامعه تاثیرات منفی دارد. جرم خیانت در امانت به عملی اطلاق می شود که در طی آن مال یا سندی به فردی به موجب عقد قرارداد یا موارد قانونی به اما…