نوشته‌ها

دفتر چه صیغه نامه

متن صیغه موقت و هر آنچه باید درمورد صیغه موقت و شرایط آن بدانید

ازدواج سنت پیامبر است و بنیان تشکیل خانواده است. کشور های مختلف برای تشکیل خانواده آداب متفاوتی دارند. در کشور ما نیز این آیین آداب و رسوب خاص خود را دارد. برای محرم شدن زن و مرد ابتدا باید صیغه جاری شود که آن نیز شرایط خاص خود را دارد. در جامعه ای…