نوشته‌ها

صدور عقد نامه موقت

عقد نامه موقت | صیغه نامه شرعی و قانونی | صیغه نامه فوری

گواهی ازدواج موقت (عقد نامه موقت) مدرکی است که نشان دهنده رابطه زوجیت در ازدواج موقت می باشد و شرایط و نحوه ی دریافت آن بدین صورت است که باید فرد متقاضی مدارک لازم را برای ثبت شدن ارایه کند که برای زوجه باید مدارکی نظیر شناسنامه، کارت مل…