نوشته‌ها

مهلت قانونی تخلیه ملک
,

مهلت قانونی تخلیه ملک توسط مستاجر چقدر است؟

یکی از مهم ترین مسائل در زمینه مستاجری مهلت قانونی تخلیه ملک توسط مستاجر است. برخی ازمستاجرها به طور کامل از قوانین اجاره و مستاجری آگاه نیستند. وکلای متخصص گروه حقوقی وکیل من در این زمینه اطلاعات کامل و مفیدی را برای شما مخاطبان عزیز گردآوری کرد…
نمونه آراء تخلیه ملک
,

نمونه رای تخلیه ملک، خلع ید و اجرت المثل ملک

آراء قضایی صادره میتواند منبع مهمی در جهت آگاهی شما از روند پرونده هایتان باشد. در همین راستا نمونه آراء مربوط به موارد تخلیه ملک را میتوانید مشاهده کنید. نمونه رای خلع ید از ملک موروثی رای دادگاه بدوی در خصوص دعوی خانم پ. ر. بطرفیت خانم ها 1- س.خ. م. …