نوشته‌ها

دفتر چه صیغه نامه
, ,

انجام صیغه محرمیت و موقت به شکل تلفنی توسط عاقد | دفتر ازدواج و طلاق

در دین اسلام به سبب این که یک دخنر و پسر در ارتباط به منظور آشنایی قبل از ازدواج باشند، خوب است صیغه محرمیت برای آشنایی خوانده شود و در برخی از خانواده ها رایج می باشد. انجام صیغه محرمیت به شکل نلفنی که در چند ساله اخیر رواج یکی از روش هایی …