نوشته‌ها

صیغه نامه تهران/ معتبرترین سایت صدور صیغه نامه با مهر برجسته در تهران
,

صیغه نامه تهران/ معتبرترین سایت صدور صیغه نامه با مهر برجسته در تهران

صیغه نامه سندی است که بنا به درخواست طرفین و برپایه محرمیت زوجین تنظیم و صادر می‎شود. در عقد موقت زوجین قادر هستند با خواندن صیغه و مشخص کردن مهریه با مدت مشخص، به عقد یکدیگر درآیند و به ثبت آن در دفترخانه ازدواج هم نیازی ندارند. همچنین جهت دریا…