نوشته‌ها

ضرب و جرح چیست؟ | مجازات ضرب و جرح در قوانین اسلامی

برای تعریف آن ابتدا باید معنای ضرب و جرح را بدانیم. ضربه به معنای ضربه است و به عملی گفته می شود که عوارض آن موجب کبودی و ورم بدون خونریزی است. جرح به عملی گویند که موجب از هم گسیختگی بافت هایی بدن فرد شود و منجر به ایجاد بریدگی و پارگی در بدن م…