نوشته‌ها

حکم قضایی رابطه مرد متاهل با زن شوهردار و هر آنچه باید درمورد آن بدانید

مجازات رابطه نامشروع با زن شوهردار چیست؟ این جرم از نظر اسلام زنا محسوب می شود. اگر این جرم در دادگاه ثابت شود می تواند در مواردی مجازات حد داشته باشد. به خصوص اگر این رابطه مرتبط به مرد متاهل با زن شوهردار باشد. البته زنا انواع مختلفی دارد و م…