نوشته‌ها

گرفتن سند برای ملک قولنامه ای
,

مراحل گرفتن سند برای ملک قولنامه ای

گرفتن سند برای ملک قولنامه ای یکی از اصلی ترین مسائل و دغدغه های افرادی است که خانه و یا زمینی را قولنامه کرده اند. کسب اطلاعات و آگاهی های لازم در رابطه با مقررات و قوانین مربوط به گرفتن سند میتواند روند انجام کار را سرعت ببخشد. در مطلب پیش…

وکیل خلع ید در کرج | ارکان دعاوی خلع ید | مشاوره با وکیل ملکی

در رابطه با خلع ید چه می دانید؟ خللع ید درواقع دعوایی است که در طی آن مال یک مال غیر منقول علیه مال خود در مقابل متصرف غیرقانونی خود اقامه دعوا می کند و از دادگاه می خواهد که ملک او را به وی باز گرداند. برای اثبات این امر در دادگاه باید وی با در …

وکیل تخلیه ملک در کرج | وکلای متخصص ملک کرج

در جامعه امروزی کسب اطلاعات در خصوص انواع قوانین ملکی برای صاحبان آن نقش پررنگی را ایفا می کند. گستردگی این موضوع باعث شده کسب اطلاعات کامل در این خصوص کار آسانی نباشد. از طرفی وکلای بادانش با تجاب فراوان در زمینه دعاوی ملکی به شما در زمینه ه…