نوشته‌ها

توهین و افترا در قانون به چه معناست | مجازات توهین و افترا چیست

توهین وافترا در قانون به این معناست که اگر شخصی، شخص دیگر را به عملی که در قوانین مجازات اسلامی جرم محسوب می شود، متهم کند، درحالی که آن شخص مرتکب این عمل نشده باشد، جرم توهین و افترا صورت گرفته است. جرم وهین و افترا برای آنکه جرم توهین و افت…