نوشته‌ها

اثبات زوجیت
,

صیغه نامه برای اثبات زوجیت / بررسی روش‌های اثبات زوجیت

طبق قوانین مدنی ایران، هر ازدواجی چه دائم باشد چه موقت، باید در دفاتر ازدواج و طلاق ثبت گردد تا هم مسائل شرعی رعایت شود و هم طبق قانون، زوج بودن دو طرف قابل اثبات باشد. در شرایطی که ازدواج به هر دلیلی ثبت نشده باشد، پیامدهایی برای دو طرف در پ…