اجرا گذاشتن مهریه | وکیل اجرا گذاشتن مهریه در کرج | روش های به اجرا گذاشتن مهریه

آیا می دانید شرایط و مراحل به اجرا گذاشتن مهریه چیست؟ گرفتن مهریه بدون طلاق امکان پذیر است و در صورتی که مهریه عندالمطالبه باشد زوجه می تواند در هر زمان آن را مطالبه کند. آیا با قانون جدید مهریه در ایران آشنایی دارید؟ در این مقاله با ما همراه ب…